Natjecanja i smotre / 25. svibnja 2018.

Kvalitetni primjeri odgojno-obrazovne prakse u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u području razvijanja socijalnih i građanskih kompetencija – odraz kvalitetnoga djelovanja odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja

smotra_zg1_mU petak 18. svibnja 2018. godine, u velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja u Zagrebu, održana je Državna smotra projekata u području građanskog odgoja i obrazovanja.

Državnu smotru otvorila je i u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranke Žarković Pečenković, prof., pozdravila je viša savjetnica za predškolski odgoj i koordinatorica Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske za područje ranog i predškolskog odgoja, mr. sc. Andreja Silić.

Sudionike smotre pozdravila je u uvodnome dijelu Tijana Vidović, prof., u ime ministrice znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc.  Blaženke Divjak te u ime voditeljice Službe za rani i predškolski odgoj i obrazovanje mr. sc. Vere Šutalo. Istaknula je također značaj Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo te važnost kvalitetnog i kontinuiranog ostvarivanja smotri projekata.

U uvodnome dijelu smotre o dimenzijama građanskog odgoja i obrazovanja te kriterijima za vrednovanje projekata govorile su Mirjana Milanović, prof. i dr. sc. Dubravka Maleš.

Viša savjetnica za ravnatelje dječjih vrtića, mr. sc. Inga Seme-Stojnović istaknula je kvalitetu timskoga rada i promišljanja te osobito kvalitetu vođenja odgojno-obrazovnoga procesa i posvećeno djelovanje svakoga ponaosob u svojoj ulozi, u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

smotra_zg2_mMr. sc. Andreja Silić iznijela je kratki pregled ostvarivanja državnih smotri projekata od 2005. godine te regionalnih smotri od 2013. godine. Odgoj za ljudska prava i aktivno građanstvo temelji se na Nacionalnom programu odgoja i obrazovanja za ljudska prava Vlade republike Hrvatske, uvedenom u odgojno-obrazovni sustav 1999. godine posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske, kojom se obvezuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa na njegovu primjenu. Ovaj je dokument značio veliki doprinos promicanju temeljnih ljudskih vrijednosti i  njihovu življenju u dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj. Pored ovog dokumenta važan je bio i priručnik Živjeti i učiti prava (2003), nastao na njegovim temeljima i nizu ostvarenih stručnih skupova u organizaciji nekadašnjeg Zavoda za školstvo, a današnje Agencije za odgoj i obrazovanje. Ovi dokumenti obvezuju sve nositelje programa u predškolskom odgoju i obrazovanju na preispitivanje ostvarivanja prava djece i unapređivanje uvjeta za njihovo ostvarivanje.

smotra_zg3_mKoordinatorica državne smotre projekata posebno se osvrnula na šest regionalnih smotri, koje su održane tijekom ožujka 2018. godine u: Slatini, Slunju, Splitu, Kninu, Bjelovaru i Zagrebu. Osobitu dobrobit regionalnih smotri vidimo u mogućnosti uvida u primjere različitih projekata i odgojno-obrazovne prakse iz područja građanskog odgoja te mogućnosti analize i rasprave o njima. Često se pojavljuje pitanje što su to projekti iz područja građanskog odgoja, na koji se način razlikuju od nekih drugih, tematskih projekata ili primjera svakodnevne dobre prakse.

Po završetku regionalnih smotri napravljen je odabir projekata koji su prezentirani na državnoj razini. U projektima su bile zastupljene sve dimenzije građanskog odgoja.

Do izražaja je došao dugotrajan, vrijedan rad odgojitelja i stručnih suradnika u stvaranju kvalitetnog okruženja u kojem su djeca svakodnevno mogu živjeti u zajednici i učiti o tome kako ona funkcionira. Od najranije dobi je važno za djecu stvarati uvjete u kojima mogu neposredno stjecati dragocjena iskustva te svakodnevno isprobavati različite vještine i stečena znanja u konkretnim situacijama i različitim odnosima između djece i odraslih osoba u kontekstu dječjega vrtića. Upravo se to moglo na dobar način vidjeti u projektima prezentiranima na državnoj smotri, na kojoj je prezentirano petnaest projekata u dvije kategorije.

Izlaganja:

 1. 1. Buka, DV Požega, Požega
 2. Kako je Gruponačelnik izrastao u predsjednika – Demokratski izbori, DV Osijek, Osijek
 3. Pomagati možemo od malena, DV Konavle, Cavtat
 4. Levandići, DV Osmijeh, Šibenik
 5. Naše dvorište, DV Maslačak, Zaprešić
 1. Mali zadrugari, DV Naša Radost, Pregrada
 2. Naše različitosti su moć koja nas povezuje, DV Poletarac, Zagreb
 3. Uključivanje djece tražitelja azila u program predškole, DV Tratinčica, Zagreb
 4. Sunčeka za bolje sutra, DV Cipelica, Čakovec
 5. Gdje i što rade mama i tata?, DV Fijolica, Prelog

Posteri:

 1. Nije smeće sve za vreće, DV Ivana Brlić Mažuranić, Slavonski Brod
 2. Moje je bolje, DV Osijek, Osijek
 3. Moja zvijezda – grad Karlovac, DV Gaza, Karlovac
 4. Priča mi pomaže, DV Sisak Novi, Sisak
 5. Put oko svijeta s prijateljima/ Around the world With friends, DV Lojtrica, Velika Mlaka

  

 1. Put oko svijeta s prijateljima/ Around the world With friends, DV Lojtrica, Velika Mlaka
 1. Put oko svijeta s prijateljima/ Around the world With friends, DV Lojtrica, Velika Mlaka