Natjecanja i smotre / 2. siječnja 2018.

Kvalifikacije za Međunarodnu filozofsku olimpijadu 2018.