Natjecanja i smotre / 21. siječnja 2022.

Kvalifikacije za Međunarodnu filozofsku olimpijadu 2022.