Natjecanja i smotre / 21. veljače 2012.

Škola domaćin i adresa na koju se dostavljaju likovni radovi za državnu razinu – LIK 2012.

Radovi učenika s izvješćem (obrazac na web stranici AZOO) sa županijske na državnu razinu dostavljaju se na adresu škole ovisno o kategoriji. 

1A kategorija/osnovne škole (1.-8. razreda) LIKOVNA KULTURA

Gimnazija Tituša Brezovačkog
za Natjecanje-izložbu učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2012., n/p koordinatora natjecanja Blaga Petreski, prof.
Habdalićeva 1
10 000 Zagreb

2A kategorija/srednje škole (1.-4. razreda) LIKOVNA UMJETNOST

Gimnazija Tituša Brezovačkog
za Natjecanje-izložbu učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2012., n/p koordinatora natjecanja Majda Leskovar, prof.
Habdalićeva 1
10 000 Zagreb

3A kategorija/srednje škole likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna (1.-4. razreda) LIKOVNE UMJETNOSTI

Gimnazija Tituša Brezovačkog
za Natjecanje-izložbu učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2012., n/p koordinatora natjecanja Maja Pavin Radaljac, akad. slikar
Habdalićeva 1
10 000 Zagreb