Natjecanja i smotre / 21. svibnja 2013.

GLOBE 2013.

Državna smotra i natjecanje hrvatskih GLOBE škola održana je u Zadru od 13. do 15. svibnja 2013. godine. Škola domaćin bila je OŠ Zadarski otoci. Smještaj sudionika organiziran je u hotelu Donat.

Na smotri i natjecanju sudjelovalo je 128 učenika i 42 mentora iz 42 najaktivnije GLOBE škole od 152 koliko ih je uključeno u ovaj program. Broj sudionika zapravo je bio i veći jer je o vlastitom trošku sudjelovalo još 18 učenika i 22 mentora.

Za organizaciju i provedbu zaslužna su 23 člana Državnoga povjerenstva. Na državnu razinu Smotre i natjecanja GLOBE škola pozvane su školske ekipe koje su na međužupanijskoj razini osvojile više od 56,5 bodova za ostvarivanje Programa GLOBE u protekloj godini.

 

U kategoriji istraživačkih radova bilo je prikazano 28 projekata, a priznanja su dobili sljedeći projekti:

Škola

Učenici

Naslov projekta

Mentori

Sekcija

Zajednički projekt:

OŠ Ivana Gorana Kovačića, Delnice

OŠ Ivanke Trohar, Fužine

Katarina Miler, Stjepan Divović, Alen Dedić, Stela Pleša

Vida Zlatić, Klara Pavletić,

Tomislav Budiselić, Mia Radošević

Jesen 2012.

Jadranka Čop Bajraktaraj

Jadranka Gecan

ATMOSFERA

Zajednički projekt:

OŠ „Matija Antun Relković“, Davor

OŠ „Đuro Pilar“, Slavonski Brod

Klementina Olić,

Gabrijela Marjanović,

Marija Tankosić,

Leia Smiljanić, Lea Basić,

Katarina Kolaković

Tko koga grije, zrak tlo ili tlo zrak?

 

Ivica Gelemanović

Ivan Ilišević

 

Medicinska škola u Rijeci

Dina Bolkovac, Pegi Pavletić, Megi Pavletić, Matilda Car

Kvaliteta vode Mrtvog kanala i mogućnosti revitalizacije

 

Tatjana Holjević

VODA

OŠ „Ljudevit Gaj“, Krapina

Timon Spiegl, Ema Rukav,

Lara Vidović

Otopljeni kisik u Krapinčici

Ružica Novak

Miljenka Hršak

OŠ Šime Budinića, Zadar

Madalena Smoljan,

Andrijana Lukić,

Lora Surić

Temperatura tla u gradu Zadru

 

Zrinka Klarin

TLO

Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Daniel Zdelarec, Leon Jurjević,

Lino Smilović

Odraz tla u mirisu ružmarina

Marina Pavlić

Irena Sabo

Srednja škola Mate Blažine, Labin

Silvia Milevoj,

Arian Agušaj,

Nino Franković

Mahovine kao bioindikatori onečišćenja zraka „MOSS BAGS METODA“

 

Mira Hrvatin

Čeda Perko

POKROV

Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

Filip Matijašec, Mislav Buva, Renato Vraneković,

Katarina Dujmović

Govore li godovi o ljudima?

 

Ira Beck

Marinela Labaš

 

Među nagrađenim projektima izdvojena su 3 koja su nominirana za predstavljanje u sklopu Godišnje svjetske konferencije Programa GLOBE 2013. To su projekti Škole za medicinske sestre Vrapče iz Zagreba, Medicinske škole iz Rijeke i zajednički projekt osnovnih škola iz Davora i Slavonskog Broda. Sve 3 nominacije su prihvaćene od strane međunarodnog znanstvenog tima Programa GLOBE.

 

Sve školske ekipe, osim ekipe škole domaćina sudjelovale su u orijentacijskom GLOBE natjecanju.  Ekipa škole domaćina ne natječe se u ovoj kategoriji jer bi bili u prednosti pred ostalim ekipama koje do zadnjeg časa ne znaju gdje će se orijentacijsko natjecanje održati.  Učenici škole domaćina pomažu postaviti i opremiti stazu za orijentacijsko natjecanje te su članovi kontrolorske ekipe na kontrolnim točkama. Ove se godine natjecanje održalo unutar zidina starog grada Nina. Karte s označenim kontrolnim točkama izrađene su kao dio sponzorskog doprinosa Instituta za primijenjenu ekologiju OIKON.

Učeničke su se ekipe natjecale u kategoriji osnovnih škola i u kategoriji srednjih škola, a najbolje rezultate ostvarili su:

poredak

Osnovna škola

mjesto

učenici

mentori

1.

OŠ “Ljudevit Gaj“

Krapina

Timon Spiegl

Ružica Novak

Miljenka Hršak

Ema Rukav

Lara Vidović

2.

OŠ Ksavera Šandora Gjalskog

Zabok

Tomislav Žiger

Stjepan Leljak

Snježana Turk

Anja Kolarić

Jelena Bedeniković

3.

OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“

Opatija

Antonio Cetin

Dragica Rade

Ivan Tancabel

Jure Šunić

poredak

Srednja škola

mjesto

učenici

mentori

 

1.

Šumarska i drvodjeljska škola

Karlovac

Vladimir Ribičić

Mladen Matvijev

 

Marko Vuković

 

Filip Škrtić

 

2.

Gimnazija Karlovac

Karlovac

Josip Draženović

Jasminka Žiža

 

Josip Karas

 

Luka Vrbanc

 

3.

II. gimnazija

Zagreb

Gresa Muhadri

Janja Aničić

 

Lucija Rajčić

 

Tea Štrbac

 

3.

XV. gimnazija

Zagreb

Dora Koprivčić

Mihaela Marceljak Ilić

 

Ena Orešković

 

Adela Prebeg

 

 

Zadaci s rješenjima mogu se naći na e-adresi http://public.carnet.hr/globe/smotra%202013/Zadar2013.htm