Natjecanja i smotre / 10. ožujka 2009.

Državno Natjecanje u debati 2009.

Državno Natjecanje u debati 2009.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatsko debatno društvo već šestu godinu organiziraju i financiraju provedbu državnog Natjecanja u debati za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Ove godine Natjecanje se održalo 8. i 9. ožujka 2009. u Poreču, a škola domaćin bila je Srednja škola Mate Balote, Poreč. Na Natjecanju je sudjelovalo 12 debatnih ekipa iz osnovnih škola i 24 ekipe iz srednjih škola, ukupno 108 učenika.

Natjecanje u debati realizira se u dvije kategorije: debatne vještine – ekipno natjecanje (3 učenika) i govorničke vještine – pojedinačno natjecanje. Teze ovogodišnjeg Natjecanja bile su bile slijedeće:

Teza za osnovne škole: Reklamiranje usmjereno na djecu treba biti zabranjeno
– format Karl Popper

Teza za srednje škole: Republika Hrvatska treba reformirati svoj politički sustav
– format Karl Popper s planom.

Državno Natjecanje u debati 2009.Cilj ovog natjecanja je promicanje razvijanja kritičkog mišljenja o različitim društvenim i etičkim problemima, razvijanje tolerancije prema različitim idejama, stavovima, kulturama te prema etničkoj, rasnoj i spolnoj pripadnosti, stvaranje vlastitog stava o različitim problemima u društvu, poticanje interaktivnog učenja te stavljanje učenika u poziciju subjekta i aktivnog sudionika u stjecanju znanja, razvijanje timskog rada i suradnje, razvijanje retorike i poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u životu društvene zajednice.

Hrvatsko debatno društvo, iako suorganizator državnog natjecanja, glavni je nositelj debatnih programa u hrvatskim školama te aktivno sudjeluje pri samoj organizaciji natjecanja na županijskoj i državnoj razini osiguravajući trenirane suce, kompjutorski program za vrednovanje, koordinira sudjelovanje učenika i mentora i slično.

Debatni program u osnovnim i srednjim školama provodi se kao izvannastavna aktivnost i prisutno je u najvećem broju škola u Gradu Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji, a u malom broju na području Zadra, Split i Dubrovnika. Ove godine javile su se jedna osnovna i jedna srednja škola iz područja Slavonije no nije bilo moguće organizirati županijska natjecanja za taj broj prijavljenih tako da nisu mogli sudjelovati na državnoj razini. Svakako je potrebno popularizirati i podržati razvoj debatnih programa u ostalim regijama Hrvatske.

Podsjećamo da je program debate verificiran od Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a u svijetlu priprema za uvođenje Nacionalnog okvirnog kurikuluma debata može biti jedan od vrijednih doprinosa međupredmetnoj temi: Građanski odgoj, dok je poticajna za razvoj ključnih kompetencija: sporazumijevanje na materinjem jeziku, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost te kulturna svijest i izražavanje.

Promoviranje i vođenje debatnih programa kao oblika izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama prepoznato je i u međunarodnom kontekstu kao iznimna i vrijedna hrvatska inicijativa Hrvatskog debatnog društva obzirom da se debatni programi u drugim zemljama provode u srednjoj školi.

U 2009. godini učenica Tena Pataky iz Osnovne škole Jure Kaštelana u Zagreb osvojila je 1. mjesto u pojedinačnoj konkurenciji kao najbolja govornica na Međunarodnom debatnom turniru održanom 28.03.2009 u Ljubljani.

Postignuti rezultati

Kategorija I – Debatne vještine – ekipno natjecanje (3 učenika)

Osnovna škola – 1. mjesto
Debatni klub: Matulji 1 – Osnovna škola dr. Andrije Mohorovičića, Matulji
Učenici debatanti: Ivana Šepić, Margareta Maloča, Gea Ujčić
Voditelj debatnog kluba: Jadranka Jovanović

Osnovna škola – 2. mjesto
Debatni klub: Zapruđe – Osnovna škola Zapruđe, Zagreb
Učenici debatanti: Helena Plesa, Antonio Pretprotnik, Ahmed Abdalla
Voditelj debatnog kluba: Izeta Colarić

Osnovna škola – 3. mjesto
Debatni klub: Kastav – Osnovna škola Milan Brozović, Kastav
Učenici debatanti: Lea Sečen, Gabrijela Ružić, Jelena Ratko
Voditelj debatnog kluba: Maja Bačić

Srednja škola – 1. mjesto
Debatni klub: PKG – Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb
Učenici debatanti: Nina Ivanović, Vlado Vince, Hana Sirovica
Voditelj debatnog kluba: Dina Salapić

Srednja škola – 2. mjesto
Debatni klub: Bušmani – II. Gimnazija, Zagreb
Učenici debatanti: Klara Žalac, Marija Matić, Ana Mesić
Voditelj debatnog kluba: Melina Mohorić

Srednja škola – 3. mjesto
Debatni klub: PUP – X. gimnazija Ivan Supek
Učenici debatanti: Stefan Martinić, Ivona Anić, Filip Herceg
(napomena: učenici su članovi debatnog kluba PUP, a redovni su učenici drugih SŠ)
Voditelj debatnog kluba: Vlatka Mihavec

Kategorija II – Govorničke vještine – pojedinačno natjecanje

Osnovna škola
1. mjesto: Antonio Pretprotnik, Osnovna škola Zapruđe, Zagreb
Voditelj debatnog kluba: Izeta Colarić

2. mjesto: Gea Ujčić – Osnovna škola dr. Andrije Mohorovičića, Matulji
Voditelj debatnog kluba: Jadranka Jovanović
3. mjesto: Anamarija Jurčić – Osnovna škola „Milan Brozović”, Kastav
Voditelj debatnog kluba: Maja Bačić

Srednja škola
1. mjesto: Stefan Martinić – X. gimnazija Ivan Supek (matična škola: II. Gimnazija, Zagreb)
Voditelj debatnog kluba: Vlatka Mihavec
2. mjesto: Nina Ivanović – Privatna klasična ginazija s pravom javnosti, Zagreb
Voditelj debatnog kluba: Dina Salapić
3. mjesto: Vlado Vince – Privatna klasična ginazija s pravom javnosti, Zagreb
Voditelj debatnog kluba: Dina Salapić

Dokumenti