Natjecanja i smotre / 20. ožujka 2012.

Državna Smotra Zakon u razredu – simulirana suđenja

simulirana_sudena_mAgencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i predstavnicima pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj organizirala je petu državnu Smotru Zakon u razredu – simulirana suđenja iz područja Nacionalnoga programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Smotra je održana 10. ožujka 2012. godine u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Na početku Smotre u ime ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje sudionike Smotre pozdravila je Sanja Urek, pomoćnica ravnatelja, a u ime državnog povjerenstva Smotre sudionike je pozdravio predsjednik državnog povjerenstva Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Skup je pozdravila i prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica Zagrebačkog sveučilišta.

Na Smotri su sudjelovali učenički timovi iz sljedećih srednjih škola: IV. Gimnazija iz Zagreba, Gimnazija Fran Galović iz Koprivnice, Gimnazija Lucijan Vranjanin iz Zagreba, Upravna i birotehnička škola iz Zagreba, IV. gimnazija Marka Marulića iz Splita i Ekonomsko-birotehnička škola iz Slavonskog Broda. Na Smotri je simuliran kazneni predmet Županijsko odvjetništvo u Zagrebu protiv Andreje Rogan.

Simulirani procesi trajali su od 10.15 do 13.00 sati; u 13.15 sati održana je svečanost dodjeljivanja pohvalnica i zahvalnica učenicima i mentorima.

simulirana_sudena1_mProcese su snimali stručnjaci iz Hrvatske akademske i istraživačka mreže – CARNet. Snimke sa smotre simuliranih suđenja mogu se vidjeti na ovom na linku: http://mod.carnet.hr/index.php?q=categories&id=139

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je priručnik za nastavnike Modul: Zakon u razredu – prema kulturi vladavine prava i demokracije, koji se može pronaći na njezinim mrežnim stranicama ovdje 

Što su simulirana suđenja?

Simulirana suđenja dio su učenja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u okviru modula: Zakon u razredu –prema kulturi vladavine prava i demokracije.

Radi se o simulacijama glavne sudske rasprave prema pravosudnom modelu iz Republike Hrvatske i SAD.

Ciljevi

1. Pružiti potporu razvijanju samopouzdanja, sigurnog nastupa, vještine govorenja, kritičkog razmišljanja i timskog rada te poboljšanju osnovnih vještina čitanja, pisanja, govorenja, raščlanjivanja i zaključivanja te komunikacijskih vještina slušanja i suradnje.

2. Učenicima omogućiti bolje razumijevanje pravosudnog sustava – od pravila za izvođenje dokaza do ponašanja u sudnici. To pridonosi povećanju njihove svijesti o važnosti prava u demokratskom društvu i povećava razumijevanje temeljnih prava kojima raspolažu hrvatski učenici na osnovi hrvatskog Ustava i u komparativnom smislu američki učenici na osnovi američkog Ustava.

3. Osigurati praktično iskustvo izvan sudnice i u sudnici na osnovi kojeg će učenici učiti o pravu, društvu i sebi samima. Učenicima omogućiti razmišljanje o tome kako društvo rješava sporove i ocjenjuje pravičnost donesenih odluka.

4. U komparativnim simuliranim sudskim procesima upoznati koje su sličnosti i razlike između hrvatskog i američkog sudskog procesa.“

5. Postići da učenici razumiju ulogu proceduralne i korektivne pravde u ostvarivanju ljudskih prava građana. 

Učenici pritom usvajaju vještine argumentiranja, dokazivanja, logičkog zaključivanja, uočavanja bitnih činjenica, nepristranog pristupa i javnog nastupa.

Posebna važnost je u tome da učenici imaju priliku upoznati način rada i svrhu sudbenog sustava te uočavanje razlike između kontinentalnoga i anglosaksonskog pravnoga sustava.

Time se podiže svijest o važnosti uloge sudstva i vladavine prava u demokratskom društvu.

Ovu strategiju možemo primijeniti u radu s učenicima svih razina znanja i sposobnosti te s učenicima različitih stupnjeva obrazovanja. Simulirana suđenja možemo koristiti u područjima kao što su društvene znanosti, prirodne znanosti, književnost, povijest, etika, vjeronauk, filozofija, strani jezici i drugo.

Uključivanje standarda i ciljeva koji se ostvaruju u odgojno-obrazovnoj ustanovi povezuje simulirano suđenje s važnim ciljevima cjelokupnog hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava.

 

Važno je napomenuti činjenicu koja se odnosi na simulirano suđenje na bilo kojoj obrazovnoj razini, tj. da cilj ove aktivnosti nije precizno preslikavanje stvarnog suđenja, već je to novo iskustvo učenja za učitelje, učenike i stručnjake koji u tome pomažu. Naglasak ne smije biti na savršenstvu izvedbe, već na ugodnom uvježbavanju. Refleksivni osvrt i sažimanje pomaže učenicima da još jednom ponove osnovne dijelove suđenja i bolje razumiju cijelo iskustvo, uključujući i vještine koje su im bile potrebne za uspjeh. Drugim riječima simulirana suđenja trebaju biti ugodno novo iskustvo učenja.

U simulacijama učenici trebaju ono što su naučili primijeniti u životnim situacijama niskog rizika, što omogućuje nastavnicima da procijene jesu li usvojili podatke na takav način da ih doista mogu koristiti u svojoj ulozi građana.

Simulacije zahtijevaju od učenika da koriste vještine razmišljanja više razine. Učenici ih razvijaju jer su aktivno uključeni u simulacije. Kulminacija simulacije često podrazumijeva publiku, što motivira učenike da naporno rade i istaknu se kvalitetom.