Natjecanja i smotre / 15. srpnja 2020.

Dopuna uputa za provedbu Natjecanja iz logike 2020.

Dopuna uputa ( DOCX: 20 KB)