Natjecanja i smotre / 26. svibnja 2021.

Dječji vrtići predstavili najbolje projekte na državnoj smotri

Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske, u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, na kojoj je sudjelovalo 278 odgojitelja i stručnih suradnika, održana je 19. i 20. svibnja 2021. godine online.

Državnu smotru osmislila je i vodila mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za predškolski odgoj te koordinatorica Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske za područje ranog i predškolskog odgoja, u suradnji s višim savjetnicama Lujom Zamečnik i Jasnom Šverko, mag. rehab. educ.

Državnoj je smotri prethodilo 5 regionalnih smotri projekata ostvarenih tijekom ožujka i travnja 2021. godine na MS Teams platformi, u suradnji s koordinatorima iz dječjih vrtića na području RH: Dubravkom Albert dipl. ped., Zoranom Butorac, prof., Hamirom Perković, odgojitelj savjetnik, Vanjom Zanze, prof., Ljubimkom Hajdin, prof. ped., Klaudijom Krmpotić, odgojitelj savjetnik, Natašom Novak, odgojitelj savjetnik, Gordanom Patarčec, prof. ped., stručni suradnik savjetnik, Gordanom Krizmanić, prof., ravnatelj, Klementinom Komorčec, mag. praesc. educ., ravnatelj, mag. praesc. educ., ravnatelj, Kristinom Ljubić, Vedranom Debijađi, prof. ped., stručni suradnik savjetnik, Dinom Rendulić, prof. ped., ravnatelj, Nadom Gudek, mag. praesc. educ., odgojitelj savjetnik, Zlatom Gunc, prof. ped., stručni suradnik savjetnik, Mirjanom Malagić, odgojitelj savjetnik, Željkom Požgaj, mag. praesc. educ. ravnatelj, Jelenom Kulišić, prof. predškolskog odgoja, odgojitelj savjetnik, Franicom Lasić, prof. predškolskog odgoja, odgojitelj savjetnik, Loretom Prgin, Bojom Milan Mustač, prof. ped., ravnatelj, Renatom Stipanov, odgojitelj mentor, Mirjanom Miočić, mag. praesc. educ.,odgojitelj mentor, Mirelom Peić, mag. praesc. educ., odgojitelj mentor i Asijom Muricom, prof. ped., stručni suradnik mentor.

Članice prosudbenoga vijeća na pojedinim smotrama bile su: Mirjana Milanović, prof., doc. dr. sc., Iva Zenzerović Šloser, prof. ped. i soc. i mr. sc. Andreja Silić.

U uvodnome dijelu regionalne smotre mr. sc. Andreja Silić istaknula je važnost kvalitetnog ostvarivanja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo vlade Republike Hrvatske te je dala prikaz aktualnih događanja i organizacije regionalnih smotri projekata tijekom 2021. godine.

O ostvarivanju kompetencija i ishoda učenja građanskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću, u kontekstu aktualnih društvenih zbivanja te kriterijima za vrednovanje projekata i dimenzijama građanskog odgoja, detaljno je obrazložila Mirjana Milanović, prof.

Promjene perspektive – od sudjelovanja u odabiru aktivnosti do sudjelovanja u odlučivanju djece izložila je doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić.

O Kurikulumu ranog i predškolskog odgoja u području odgoja za demokraciju – međuljudska i građanska kompetencija govorila je Iva Zenzerović Šloser, prof. ped. i soc.

Novi mediji u kontekstu profesionalnog razvoja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima te povezivanja s drugim praktičarima bila je tema izlaganja dr. sc. Edite Rogulj.

Projekti su prikazani u 4 dijela tijekom dvodnevnoga trajanja stručnoga skupa te su dani osvrti članova prosudbenoga vijeća: koordinatora te Mirjane Milanović, prof., doc. dr. sc. Adrijane Višnjić Jevtić, Ive Zenzerović Šloser, prof. ped. i soc. te dr. sc. Edite Rogulj. Ovom prilikom istaknuta je posebna vrijednost pojedinih projekata vezano za ciljeve, ishode projekta i dobrobiti za djecu, njihove roditelje, odgojitelje i širu društvenu zajednicu:

Među nama Svrdonicama, DV Konavle, Konavle

Kada je nešto hitno, pravilo je bitno, DV Dubrovnik, Dubrovnik

Sportaši, DV Smilje, Šibenik

Opet sam šporka, pa šta?, DV Smilje, Šibenik

Kućice, tko u tebi stanuje?, Rijeka, PPO Srdoči, Rijeka

Glazbom do uključenosti, DV Cvrčak, PO Pčelica, Čakovec

Zemlja se trese, DV Fijolica, Prelog

Mislim da sam vidio vjevericu, DV Cvrčak, PO Stonoga, Novo Selo Rok

U društvu s bivšim polaznicima vrtića, DV Dječji svijet, Varaždin

Dječaci to ne rade, DV Cipelica, Čakovec

Život uz rijeku, DV Vukovar I, Vukovar,

Zimnica, DV Ivana Brlić Mažuranić, Slavonski Brod,

Mravići u projektu: Učenje na otvorenom, DV Osijek, Osijek,

Vrtić izvan vrtića, DV Crvenkapica, Ilok

Tu sam, DV Maslačak, Zaprešić

Isti u svojoj različitosti, DV Rijeka, PPO Zamet, Rijeka.

Imam pravo ići u školu, DV Sunčana, Zagreb

Robot, DV Vladimira Nazora, Zagreb

Pjesme s vizualnom podrškom, DV Različak, Zagreb

Frankopani, Cvrčak i mrav, DV Tribalj

Kako je Leo spasio Skočka?, DV Rijeka, PPO Srdoči, Rijeka.

Ovogodišnja smotra bila je od posebnoga značaja jer se ostvaruje u godini obilježenoj novim uvjetima življenja zbog pandemije covida-19 te niza potresa, koji su bitno izmijenili svakodnevni život u obiteljima te predškolskim ustanovama i na nov način dali smisao provođenju programa građanskog odgoja i obrazovanja u svim ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Odgojitelji i stručni suradnici iz dječjih vrtića, s područja različitih županija RH-a, prikazali su vrijedne primjere iz odgojno-obrazovne prakse. Prikazani projekti bili su kvalitetan odgovor na nove životne uvjete te su ostvarene nove razine utvrđivanja postignuća i određivanja smjernica za buduće korake u kvalitetnom ostvarivanju novih projekata i odgojno-obrazovne prakse u području građanskog odgoja i obrazovanja.