Natjecanja i smotre / 14. ožujka 2017.

10. Državna smotra simuliranih suđenja

smotra1_mNa Općinskom sudu u Novom Zagrebu 11. ožujka 2017. održana je 10. Državna smotra simuliranih suđenja iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja.

Na smotri je spis za simulirano suđenje bila Građanska parnica: Uznemiravanje i naknade štete – „Slučaj Garo“. Spis za simulirano suđenje je izmišljen za potrebe Državne smotre simuliranih suđenja.

Ukupno je na Smotri sudjelovalo 250 učenika i 21 mentor, 13 sudaca koji su vodili simulirana suđenja. te članovi državnog povjerenstva za provedbu smotre. Smotru su pratili i promatrali i učenici i nastavnici iz srednjih škola koji se spremaju za provođenje simuliranih suđenja u svojoj školi. Cilj Smotre je doživljajno i djelatno upoznati ulogu zakona i vladavinu prava u demokratskom društvu.

Na Smotri su sudjelovali timovi iz sljedećih škola: 

 1. Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac
 2. Srednja škola Ivana Lucića,Trogir
 3. 4. Gimnazija „Marko Marulić“, Split
 4. Druga srednja škola Beli manastir, Beli Manastir
 5. Srednja škola Marka Marulića, Slatina
 6. Srednja škola Stjepan Ivšić, Orahovica
 7. Upravna škola, Zagreb
 8. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
 9. Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti
 10. XVI. gimnazija, Zagreb
 11. Gimnazija «Fran Galović» Koprivnica
 12. Medicinska škola Varaždin, Varaždin
 13. Dom za odgoj djece i mladeži Split
 14. Drvodjeljska škola Zagreb
 15. Srednja škola Blato, Blato
 16. Srednja Škola Glina, Glina
 17. Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Bjelovar
 18. Srednja škola Buzet, Buzet
 19. Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik
 20. Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb

Ukratko o simuliranim suđenjima

smotra2_mSimulirana suđenja dio su učenja i stjecanja kompetencija iz područja građanskog odgoja i obrazovanja u okviru modula: Simulirana suđenja i vladavina prava – Zakon u razredu – od zakona u razredu prema kulturi vladavine prava.

Radi se o simulacijama glavne sudske rasprave prema pravosudnom modelu Republike Hrvatske.

Učenici pritom usvajaju vještine argumentiranja, dokazivanja, logičkog zaključivanja, uočavanja bitnih činjenica, nepristranog pristupa i javnog nastupa.

Posebna važnost je u tome da učenici imaju priliku upoznati način rada i svrhu sudbenog sustava te uočavanje razlike između kontinentalnoga i anglo-saskog pravnoga sustava.

Time se podiže svijest o važnosti uloge sudstva i vladavine prava u demokratskom društvu.

U simulacijama suđenja učenici trebaju ono što su naučili primijeniti u životnim situacijama niskoga rizika, a to pak omogućuje nastavnicima procijeniti jesu li učenici usvojili podatke na takav način da ih doista mogu koristiti u svojoj ulozi građanina. 

smotra3._mUčitelji i učenici moraju znati zbog čega sudjeluju u ovom projektu. Informiranje o razlozima provođenja neke aktivnosti opravdava vrijeme provedeno u razredu i izvan njega te ukazuje na način uklapanja novog iskustva u važan obrazovni kontekst. Učitelji i učenici mogu proširiti popis obrazovnih rezultata prije, za vrijeme ili nakon što obrade jedinicu simuliranog suđenja.

Ovu strategiju možemo primijeniti u radu s učenicima svih razina znanja i sposobnosti te s učenicima različitih stupnjeva obrazovanja. Simulirana suđenja možemo koristiti u područjima kao što su društvene znanosti, prirodne znanosti, književnost, povijest, etika, vjeronauk, filozofija, strani jezici i drugo.

Uključivanje standarda i ciljeva koji se ostvaruju u odgojno-obrazovnoj ustanovi povezuje simulirano suđenje s važnim ciljevima cjelokupnog hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava. Važno je napomenuti činjenicu koja se odnosi na simulirano suđenje na bilo kojoj obrazovnoj razini, tj. da cilj ove aktivnosti nije precizno preslikavanje stvarnog suđenja, već je to novo iskustvo učenja za učitelje, učenike i stručnjake koji vam u tome pomažu. Naglasak ne smije biti na savršenstvu izvedbe, već na ugodnom uvježbavanju i količini vremena koju ćete potrošiti na razgovor o izvedbi. Refleksivni osvrt i sažimanje pomaže učenicima da još jednom ponove osnovne dijelove suđenja i bolje razumiju cijelo iskustvo, uključujući i vještine koje su im bile potrebne za uspjeh. Drugim riječima, imajte na umu da simulirana suđenja trebaju biti ugodno novo iskustvo učenja.

U simulacijama učenici trebaju ono što su naučili primijeniti u životnim situacijama niskog rizika, što omogućuje nastavnicima da procijene jesu li usvojili podatke na takav način da ih doista mogu koristiti u svojoj ulozi građana.

Simulacije zahtijevaju od učenika da koriste vještine razmišljanja više razine. Učenici ih razvijaju jer su aktivno uključeni u simulacije. Kulminacija simulacije često podrazumijeva publiku, što motivira učenike da naporno rade i istaknu se kvalitetom.

Ciljevi

1. Pružiti potporu razvijanju samopouzdanja, sigurnog nastupa, vještine govorenja, kritičkog razmišljanja i timskog rada te poboljšanju osnovnih vještina čitanja, pisanja, govorenja, raščlanjivanja i zaključivanja te komunikacijskih vještina slušanja i suradnje.

2. Učenicima omogućiti bolje razumijevanje pravosudnog sustava – od pravila za izvođenje dokaza do ponašanja u sudnici. To pridonosi povećanju njihove svijesti o važnosti prava u demokratskom društvu i povećava razumijevanje temeljnih prava kojima raspolažu hrvatski učenici na osnovi hrvatskog Ustava i u komparativnom smislu američki učenici na osnovi američkog Ustava.

3. Osigurati praktično iskustvo izvan sudnice i u sudnici na osnovi kojeg će učenici učiti o pravu, društvu i sebi samima. Učenicima omogućiti razmišljanje o tome kako društvo rješava sporove i

ocjenjuje pravičnost donesenih odluka.

4. U komparativnim simuliranim sudskim procesima upoznati koje su sličnosti i razlike između hrvatskog i američkog sudskog procesa