Natječaji / 11. studenoga 2020.

Natječaj za dva radna mjesta u Agenciji za odgoj i obrazovanje

Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje te prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja sukladno točki III. stavku 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama  Agencija za odgoj i obrazovanje raspisuje natječaj za dva radna mjesta. 

NATJEČAJ:

  1. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za biologiju i kemiju u Podružnici Split – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Splitu.
  2. za radno mjesto domar/domarica u Odjelu pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova, Odsjek pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, s obveznom naznakom: »Za natječaj« i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj

(docx: 18,57 KB)

Preuzmi