Objave / 20. srpnja 2022.

Natječaj za uključivanje novih škola u mrežu škola koje promiču zdravlje

Uloga je mreže SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation) djelovati kao europska platforma za promicanje zdravlja u školama pružajući informacije, potičući istraživanja, dijeleći dobru praksu, ekspertizu i vještine, kontinuirano zagovarajući zdravlje u školama, potičući zajedničku suradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora te potičući razvijanje i implementaciju nacionalnih politika i promicanja zdravlja u školama.

Nova platforma hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje u srednjoškolskom obrazovanju (SHE) do sada je uspostavljena u 11 srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Promicanje zdravlja u školama možemo opisati kao „bilo koju aktivnost koju poduzimamo da bismo unaprijedili i zaštitili zdravlje svih unutar školske zajednice“. Promicanje zdravlja u školama uključuje zdravstveno obrazovanje koje se podučava u razredu, no ono uključuje i napore za stvaranjem zdrave školske okoline, školske politike i nastavnog plana i programa. Promicanje zdravlja u školskom okruženju je pristup cijele škole i uključuje više od škole koja provodi aktivnosti promicanja zdravlja. Škola koja promiče zdravlje bavi se zdravljem i blagostanjem na sustavni i integrirani način prema pisanom planu ili politici škole.

Uključivanje novih odgojno-obrazovnih ustanova provest će se na način da će nove SHE članice imati mentora od ranije uključenih SHE škola.

Odgojno-obrazovne ustanove koje u potpunosti ispunjavaju uvjete Natječaja, trebaju ispuniti prijavni obrazac (ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove ili osoba koju imenuje ravnatelj da može ispuniti prijavni obrazac) i motivacijsko pismo na poveznici https://forms.office.com/r/6BjdYQDdTN

Natječaj će završiti kad se popune raspoloživa mjesta, a najkasnije do 25. srpnja 2022.

Mogućnosti odabira su ograničene. Stoga će biti moguće uključiti 5 novih SHE članica osnovnih škola, srednjih škola i predškolskih ustanova koje ispunjavaju uvjete Natječaja.

Cjelovitost ispunjenog prijemnog obrasca i prihvatljivost sadržaja motivacijskog pisma utvrdit će povjerenstvo, a obavijest o izabranim odgojno-obrazovnim ustanovama će biti objavljena na mrežnim stranicama školske medicine HZJZ-a i Agencije za odgoj i obrazovanje najkasnije do 30. srpnja 2022.