Najave i izvješća / 17. ožujka 2017.

Zimska škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima Republike Hrvatske

domovi1_mAgencija za odgoj i obrazovanje, uz podršku Udruge učeničkih domova u Republici Hrvatskoj, organizirala je tradicionalnu Zimsku školu za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima na temu Upravljanje kvalitetom, od 8. do 10. ožujka 2017. u Primoštenu. Stručnom skupu nazočilo je 160 sudionika iz 52 učenička doma u Republici Hrvatskoj.

Viša savjetnica Miljenka Galić, dipl. ped., u uvodu je istaknula važnost ovakvih skupova za multidisciplinarno stručno usavršavanje i razmjenu iskustava odgajatelja i stručnih suradnika njihovim aktivnim sudjelovanjem u održavanju radionica i prikazu dobre prakse.

Imajući u vidu ključna područja rada učeničkog doma kao organizacije, na jednoj strani, i područja rada ravnatelja, stručnih suradnika i odgajatelja na drugoj strani, važno je odgovoriti na pitanje kakav je njihov mogući doprinos pojedinim odrednicama kvalitete.

Trebalo bi težiti izgradnji ustanove čija će kvaliteta biti prepoznatljiva u lokalnoj zajednici i šire, učeničkog doma u kojem se ostvaruje sinergija zajedničkog djelovanja svih zaposlenih na dobrobit učenika i njegovim postignućima, ustanovi u kojoj će se poticati kvalitetna komunikacija i koja učeniku pruža osjećaj prihvaćenosti.

domovi2_mTijekom trodnevnog druženja predavači i voditelji pedagoških radionica podsjetili su odgajatelje, stručne suradnike, zdravstvene voditelje i ravnatelje na područja odgojno-obrazovnog rada koji utječu na kvalitetu ustanove. Osobito je naglasak stavljen na unapređivanje kvalitete planova i programa rada i kvalitete vođenja pedagoške dokumentacije. Dr. sc. Stjepan Staničić podsjetio je sudionike što učenički dom čini kvalitetnim (odrednice kvalitete), koliko i kako u ostvarivanju odrednica kvalitete mogu i trebaju sudjelovati ravnatelj, stručni suradnici i odgajatelji te koje je pretpostavke poželjno osigurati da bi navedeni pedagoški djelatnici dali veći doprinos poboljšanju tih odrednica, a time i unapređivanju kvalitete učeničkog doma. Jadranka Bizjak Igrec, dipl. ped., održala je zanimljivo i aktualno predavanje na temu Izazovi refleksivne prakse, a dr. sc. Maja Dadić Žeravica proširila je spoznaje o važnosti razvijanja i jačanja metodološke pismenosti stručnjaka u odgojno-obrazovnoj praksi i promišljanja različitih društvenih fenomena. Stručni suradnici psiholozi Elizabeta Galić-Papić i Toni Erdfeld govorili su o razvijanju motivacije kao ključu uspješnosti učenika. Tematski okvir predavanja dr. sc. Anči Leburić referirao se na sagledavanje društvenih mogućnosti unutar kojih bi se ubuduće moglo živjeti demokratičnije, humanije i općenito kvalitetnije. Potaknula je živu raspravu otvorenim pitanjem: Što s mladima u društvenim situacijama netolerancije, neosjetljivosti na tuđu bol, neimaštinu, korupciju? Je li uopće moguće u takvim društvenim uvjetima ostvarivati temeljna ustavna i ljudska prava?

Središnja pedagoška radionica Tvornica uspjeha (voditeljice: Katarina Fruk, Livija Vranković, Maša Sancin Bucci, Josipa Galić, Tamara Vrhovec i Željka Mišetić), pridonijela je dinamičnosti stručnog skupa i potaknula interakciju među sudionicima s ciljem da praktičnim kreativnim radom upoznaju/prepoznaju temeljne principe upravljanja kvalitetom.

Zapažena su izlaganja ravnateljica učeničkih domova Ljubice Banović, Nataše Šimić i Ljiljane Kencel koje su upoznale sudionike s prepoznatljivosti projekata u njihovim sredinama koje određuju identitet učeničkog doma.

domovi3_mNa tragu dosadašnje prakse, kao izuzetno vrijedan doprinos u programu stručnog skupa, odgajatelji su u 12 pedagoških radionica upoznali sudionike sa svojim iskustvima iz odgojno-obrazovne prakse. Svi sudionici su u završnom dijelu imali priliku (i zadatak), iznijeti svoje mišljenje i refleksiju na sadržaje koji su predstavljeni.

Zaključak je Zimske škole da su razvoj i afirmacija kulture kvalitete polazna pretpostavka za unapređivanje pedagoškog rada učeničkog doma. Razvojni potencijal i kompetencije stručnih suradnika i odgajatelja u učeničkim domovima moguće je znatnije unaprijediti doprinosom stručne i pravne infrastrukture u sustavu obrazovanja. Važno je osigurati odgovarajuću potporu profesionalnom radu u praksi. Svaki bi pedagoški djelatnik trebao biti u stanju dokazati čime i koliko doprinosi kvaliteti učeničkog doma.

Voditeljica: Miljenka Galić