Najave i izvješća / 2. veljače 2022.

Završna nacionalna konferencija PROMEHS kurikula

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać sudjelovala je na Završnoj nacionalnoj konferenciji koja je u online okruženju održana 28. siječnja 2022. u svrhu prezentacije rezultata evaluacije PROMEHS kurikula koji je od 2019. do 2022. godine proveden u 32 odgojno-obrazovne ustanove Primorsko-goranske županije: dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. PROMEHS kurikul je primijenjen u okviru međunarodnog europskog projekta PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools (606689 – EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY), Promocija mentalnog zdravlja u školama sufinanciranog Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 3, Podrška reformi politika. Trajanje projekta je od veljače 2019. do veljače 2022. godine u sedam europskih zemalja.

PROMEHS projekt, kao i svi njegovi sudionici, ostvario je postavljene ciljeve, unatoč neplaniranoj varijabli pandemije. Svi uključeni odgojno-obrazovni djelatnici, djeca i učenici izrazili su zadovoljstvo svojom uključenošću u projekt upravo u vrijeme pandemije. Agencija za odgoj i obrazovanje je davala aktivnu podršku provedbi PROMEHS projekta.

U prvom dijelu konferencije govorili su voditeljica PROMEHS projekta za Hrvatsku prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, dekanica Učiteljskog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Lidija Vujičić, prorektorica za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Senka Maćešić, izaslanik predsjednika vlade RH-a premijera Andreja Plenkovića, državni tajnik Ivica Šušak, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke Sanda Sušanj, zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula, pročelnica Odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije mr. sc. Edita Stilin te ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak-Stamać.

Voditeljica projekta prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić predstavila je provedbu PROMEHS kurikula, evaluaciju efekta i njegovu održivost, a potom je prof. dr. sc. Majda Rijavec održala predavanje Kako povećati vlastitu psihološku otpornost?

Konferencija je završila panel-raspravom o mogućnostima sustavne implementacije PROMEHS kurikula u predškolske i školske kurikule koju su vodile Lana Golob i doc. dr. sc. Tamara Mohorić, a sudjelovali su Sanda Sušanj kao predstavnica lokalne uprave, načelnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Darko Tot, dipl. soc. ped., viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., dr. sc. Ivana Ćosić iz Ureda UNICEF-a za Hrvatsku te dr. sc. Ljiljana Muslić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.