Najave i izvješća / 2. svibnja 2022.

Vrednovanje terenske nastave u nastavi klasičnih jezika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 22. travnja 2022. godine održan je državni stručni skup na daljinu putem Zoom platforme namijenjen učiteljima i nastavnicima latinskog i grčkog jezika. Tema skupa bila je Vrednovanje terenske nastave.

U predavanju Terenska nastava – planiranje, organiziranje, vrednovanje nastavnica latinskog i engleskog jezika u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci Barbara Turin, prof. savjetnik, sudionicima je skupa ponudila detaljne i konkretne upute za provedbu terenske nastave. Na primjeru terenske nastave istraživanja antičke baštine na Kvarneru i bližoj okolici nastavnica je objasnila sve etape od izrade pripremne dokumentacije do rubrika vrednovanja učeničkih aktivnost, tj. formativnog vrednovanja tijekom izvedbe terenske nastave i sumativnog vrednovanja nakon provedbe terenske nastave. Ovo izlaganje paralelno je pratila svojim izlaganjem Hereditas – Flumen Sancti Viti nastavnica latinskog i grčkog jezika u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci Ružica Jauk, prof. savjetnik prezentiravši teme zajedničkog projekta dviju škola tj. terenske nastave o antičkoj zavičajnoj baštini. Također je prezentirala učeničke radove, primjere izrade konceptualnih mapa, interaktivnih digitalnih karti i konkretne primjere formativnog i sumativnog vrednovanja učeničkih radova. Oba izlaganja pružaju sudionicima skupa gotove obrasce kojima se mogu koristiti u vlastitoj nastavnoj praksi.

Nastavnica povijesti i grčkog jezika u Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji u Dubrovniku Marija Marušić Čizmić, prof. savjetnik, održala je predavanje Kuga. Dubrovačke karantene i Lazareti. Dubrovački put kojim je pokazala jedan od primjera implementacije međupredmetnih tema u nastavu povijesti i klasičnih jezika te vrednovanja učeničkih postignuća. Sudionicima je podijelila vlastite nastavne materijale te primjere radova pet skupina učenika nakon njihova posjeta izložbi „COVID-19 i kuga: sadašnjost u prošlosti.

Sljedeće predavanje, kao i uvodno, također je prikaz rezultata timskog rada dvoje nastavnika na osmišljavanju i provedbi osmišljanja terenske nastave u antičkom gradu Viminacij. Nastavnica latinskog jezika u II. gimnaziji u Osijeku Lada Čulin, prof. mentor, u svom izlaganja Limes imperialis: značajke antičkog lokaliteta Viminacij govorila je specifičnosti lokaliteta, nedaleko od Kostolca u istočnoj Srbiji. Taj se antički lokalitet od mnogi drugih lokaliteta u Hrvatskoj i bližem susjedstvu razlikuje u organizacijskom i arheološkom pristupu po simulaciji i rekonstrukciji antičkoga života. Zbog relativne blizine Đerdapske klisure, koncepcija ovakve ekskurzije obuhvaća mogućnost interdisciplinarne nastave između klasičnih jezika, povijesti, geografije, fizike i drugih nastavnih predmeta. Matija Zorić, prof. savjetnik, nastavnik latinskog i grčkog jezika u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Osijeku u svom izlaganju Limes imperialis – terenska nastava s interdisciplinarnim radionicama detaljno je opisao aktivnosti u učionici i aktivnosti na lokalitetima s jasnim kriterijima praćenja i formativnog i sumativnog vrednovanja ishoda kojima se sudionici skupa mogu koristiti kao gotovim obrascima za primjenu u vlastitoj nastavnoj praksi. Posebno razrađenim ishodima nisu zanemareni učenici koji iz nekog razloga ne idu na terensku nastavu već je i njima omogućeno da budu vrednovani i ocjenjivani. Naglašeno je da se rezultati terenske nastave po njenu završetku objavljuju u digitalnom obliku te mogu poslužiti i za promociju škole.

Predavanje Historia brevis…of the English language, održao je nastavnik engleskog jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, Boris Anić, prof. mentor. Cilj predavanja o povijesti engleskog jezika bio je ukazati na uzročno-posljedične veze engleskog i latinskog jezika, isprepletenost jezičnih osobitosti engleskog i latinskog jezika tj. na utjecaj latinskog jezika na razvoj engleskog jezika. Kratka povijest engleskog jezika predstavljena je u kontekstu kulturoloških elemenata povezanosti s latinskim jezikom. U svom izlaganju predavač se osobito osvrnuo na književnike i književna djela inspirirana antičkim nasljeđem (Beowulf, Canterbury Tales, William Shakespeare).

Posljednje izlaganje na državnom stručnom posvećenom terenskoj nastavi održala je nastavnica latinskog i grčkog jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu Kornelija Pavlić, prof. savjetnik. U izlaganju Tisućljeća kulinarstva – interdisciplinarne radionice u Parku prirode “Žumberak- -Samoborsko gorje” prikazala je svoja iskustva u radu interdisciplinarnih radionica koje se jednom godišnje odvijaju u Parku Prirode Žumberak – Samoborsko gorje, a besplatne su za građanstvo. Manifestacija Tisućljeća kulinarstva sastoji se od dvosatne šetnje Arheološkim parkom Budinjak, tj. Stazom kneževa koja počinje posjetu nekropolama iz kasnijeg željeznoga doba (10. – 6. st. pr. Kr.) a završava razgledavanjem antičkih nekropola romaniziranih keltskih plemena iz carskog doba rimske države 1.i 2. stoljeća. Nakon toga slijedi rad u radionicama kulinarstva: prethistorija, rimsko razdoblje, srednji vijek, tradicionalna kuhinja. Posjet ovoj manifestaciji pruža obilje ideja za nastavak u učioničkoj i projektnoj nastavi.

Skup je na daljinu aktivno pratilo 106 sudionika, a evaluaciju je ispunilo 99 sudionika izuzetno zadovoljnih izlaganjima predavača. Pohvalili su visoku pripremljenost predavača te njihov entuzijazam, nesebičnu spremnost dijeljenja primjera dobre nastavne prakse i gotovih modela, komunikaciju tijekom skupa i srdačno i uvažavajuće ozračje te su sve predavače ocijenili ocjenom odličan iznimno visokog prosjeka. Zadovoljstvo ponuđenim temama i organizaciju skupa sudionici su ocijenili prosječnom ocjenom 4.97 a istom ocjenom ocijenjena je i komunikacija organizatorice i voditeljice stručnoga skupa.

Državni stručni skup u trajanju od 6 sati na daljinu putem Zoom aplikacijeorganizirala je Kornelija Pavlić, prof. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje za klasične jezike.