Najave i izvješća / 7. travnja 2010.

Vrednovanje, praćenje i ocjenjivanje učeničkih postignuća

Međužupanijski se skup za nastavnike hrvatskoga jezika Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije održao 6. travnja 2010. godine u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi u Rijeci. Skupu su nazočila 43 nastavnika.

Prvi je dio skupa tematski bio vezan uz temu vrednovanja postignuća učenika na socioemocionalnom području (II. modul teme Vrednovanje, praćenje i ocjenjivanje učeničkih postignuća) o čemu je predavanje i radionicu pripremila profesorica Elvira Nimac, školski suradnik psiholog u OŠ dr. Ante Starčevića u Zagrebu.

Temom Suradničkim učenjem do uspješne nastave više su se savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje Borjanka Smojver i Linda Grubišić Belina nadovezale na prvotnu temu ponudivši učesnicima skupa iskustvene radionice.

Evaluacijski su listići pokazali da su sudionici skupa zadovoljni komunikacijom s predavačima i voditeljima radionica, postignutom interakcijom, korisnom razmjenom iskustava iz nastavne prakse te posebice primjenjivošću sadržaja skupa u svakodnevnom nastavnom radu. Treći će se i četvrti modul ove edukacije održati tijekom 2011. godine.

Linda Grubišić Belina, prof.
viša savjetnica za hrvatski jezik