Najave i izvješća / 28. travnja 2016.

Vođenje kao zaštitni čimbenik pozitivnih razvojnih ishoda djece predškolske dobi

opatija_mU organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Opatiji je od 13. do 15. travnja 2016. godine održan 10. državni stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova Republike Hrvatske pod nazivom Europski kontekst, kurikulum (komunikacijske kompetencije, otpornost) i uloga ravnatelja – Vođenje kao zaštitni čimbenik pozitivnih razvojnih ishoda. Voditeljica, organizator državnog stručnog skupa i jedan od predavača bila je mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi državnog stručnog skupa bili su ojačati komunikacijske vještine kao jedne od ključnih kompetencija cjelovite kurikularne reforme; upoznati osnove za razvoj kurikuluma otpornosti za djecu predškolske dobi u Europi putem međukulturalne i međunarodne suradnje; ojačati kompetencije iz uloge ravnatelja za stvaranje uvjeta za postizanje akademske uspješnosti te društvene i emocionalne dobrobiti djece; upotpuniti znanja primjerima dobre odgojno-obrazovne prakse u dječjim vrtićima; steći sposobnost primjene novih spoznaja iz zadane tematike u vrtiću iz kojeg ravnatelj dolazi.

 

Državni stručni skup pozdravili su pomoćnik ministra Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Momir Karin, prof.; ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković-Pečenković, prof., pročelnica Ureda za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije mr. sc. Edita Stilin; zamjenica gradonačelnika Opatije Marina Gašparić i ravnateljica Dječjeg vrtića „Opatije“ Sabrina Jelić.

Voditeljica državnog stručnog skupa mr. sc. Inga Seme Stojnović u uvodnom je dijelu upoznala nazočne s temama državnih stručnih skupova u proteklih deset godina iz kojih je bilo vidljivo da su ravnatelji predškolskih ustanova imali prilike jačati svoje profesionalne komptencije iz aktualnih, suvremenih tema koje su ujedno bile priprema za cjelovitu kurikularnu reformu. Ističemo neke od njih: Kvalitativna i kvantitativna istraživanja u vrtiću, cjeloživotno učenje ravnatelja i unapređivanje vođenja; Nova paradigma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; Pozitivno liderstvo; Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo; Krizni menadžment i kurikulum vrtić; Vrednovanje, samovrednovanje i kurikulum vrtića. O provedbi cjelovite kurikularne reforme ravnatelji su imali prilike čuti neposredno od članice Ekspertne radne skupine Suzane Hitrec, prof. S državnog stručnog skupa upućen je i poziv na javnu raspravu o prijedlozima kurikulumskih dokumenata na linku: javnarasprava-kurikulum-predskolski@mzos.hr

Stručnim izlaganjem Uloga ravnatelja u provođenju kurikuluma otpornosti prof. dr. sc. Renata Miljević- Riđički sudionici su uvedeni u temu skupa. Mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica je u sklopu predstavljanje projekta Jačanje kapaciteta ravnatelja za vođenje karijere odgojno-obrazovnih radnika (Erazmus+ -Leadcareer projekt) izložila teoriju i najpoznatije modele vođenja karijere u svijetu. Marija Ivanković, prof., govorila je o Primjeni Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole.

Na kraju prvog dana stručnog skupa Dječji vrtić „Opatija“ je povodom 10. obljetnice održavanja državnoga stručnog skupa organizirao nastup klape „Škrljevo“ u duhu njegovanja baštine.

Drugi dan stručnog skupa na rasporedu su bila predavanja, radionice i okrugli stol. Mirjana Milanović, prof., imala je plenarno predavanje Kurikulum otpornosti i razvoj pozitivnog mišljenja na kojem je istaknuto da kurikulum otpornosti promiče osvještavanje načina razmišljanja i pomaže djeci/odraslima da s pozitivnim stavom svladavaju teškoće (Seligman, 2002; Noble & McGrath, 2008). O temi Kurikulum otpornosti – primjena u vrtiću, govorila je istaknuta stručna suradnica pedagoginja promovirana u zvanje savjetnika Vesna Smojver, prof. Okrugli stol Provedba stažiranja, stručnih ispita i napredovanja u zvanju bio je posebno namijenjen ravnateljima u prvom mandatu, a vodila ga je Tihana Šimunić, prof., voditeljica Odjela za opće poslove Agencije za odgoj o obrazovanje. Temu Na putu profesionalizacije ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova (rezultati rada u okviru ERS-e5), kojoj je bilo govora o pripremama za licenciranje ravnatelja, izložio je izv. prof. dr. sc. Stjepan Staničić.

Treći dan uslijedilo je ponavljanje radionica. Okrugli stol za ravnatelje u I. mandatu i prema iskazanom interesu vodila je Tihana Šimunić, prof. U završnom dijelu Okrugli stol pod nazivom Vođenje kao zaštitni čimbenik pozitivnih razvojnih ishoda izazvao je dinamičnu raspravu, povezivanje tema stručnog skupa s iskustvima iz prakse, ideje o mogućnostima primjene u vrtiću iz kojeg ravnatelj dolazi i dr.

U zaključnom dijelu povjerenstvo za zaključke istaknulo je važnu ulogu Agencije za odgoj i obrazovanje u stručnom usavršavanju ravnatelja. Ciljevi državnog stručnog skupa u cijelosti su ostvareni jer je na radionicama ravnateljima, prema izboru, omogućeno jačanje komunikacijskih vještina kao jedne od ključnih kompetencija cjelovite kurikularne reforme. Kurikulum otpornosti prepoznat je kao važan segment odgojno-obrazovnog rada s djecom jer pozitivne emocije kao što su nada, sreća i humor proširuju svijest, grade osobne i socijalne resurse i ublažavaju psihološke probleme (Fredrickson, 2001). Zahvaljujući vrsnim stručnjacima – predavačima, voditeljima radionica i okruglih stolova ravnatelji su imali mogućnost osvještavanja važnosti kurikuluma otpornosti u radu s ljudima i vođenju vrtića. Npr. nada je proces u kojem se pojedinac upušta u misli o putovima do cilja, tj. ima sposobnost postaviti ciljeve i osmisliti putove kojima ih može postići te u misli o vlastitim kapacitetima za ostvarivanje cilja, tj. ima motivaciju i vjeru da je moguće postići te ciljeve (Snyder, 1994). U aktivnostima koje se bave srećom, djecu/odrasle se potiče da dalje istraže tu emociju, uključivši sve ono što ih čini sretnima, što mogu učiniti da bi popravili svoje raspoloženje te kako mogu usrećiti druge. Ravnatelji su, nadalje, imali mogućnost uvida da kurikulm otpornosti ima poveznicu s pozitivnim liderstvom te može imati utjecaj na pozitivne promjene u kulturi vrtića, olakšava promjene koje su neminovne kod upravljanja kvalitetom. Na 10. državnom skupu za ravnatelje predškolskih ustanova u Opatiji istaknuta je važnost uključivanja u javnu raspravu o kurikulumu.