Najave i izvješća / 3. travnja 2023.

Vjeroučitelji učili o svojoj ulozi u promicanju suvremene nastave

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike baptističkog i evanđeosko pentekostnog vjeronauka održan je 17. i 18. ožujka 2023. godine u Crikvenici na temu Suvremeni vjeroučitelj promicatelj suvremene nastave. Stručni skup je obuhvaćao predavanja i radionice kroz koje su ponuđena suvremena znanja i vještine razumijevanja i primjene teoloških tema u suvremenom  svijetu, uspoređivani i aktualizirani ključni pojmovi vezani uz suvremenu nastavu nasuprot tradicionalnoj nastavi, planirane i prilagođavane nastavne aktivnosti uz primjenu digitalnih tehnologija i suvremenih metoda učenja.

Irena Mihaljević, učiteljica razredne nastave, i mr. sc. Svjetlana Mraz kroz temu Ukorak s vremenom predstavile su različite aspekte suočavanja sa suvremenim tehnologijama, trendovima i temama koje su dio suvremenog života. Svoja zapažanja o tome kako vide sami sebe i svoju ulogu vjeroučitelja u suvremenom svijetu sudionici su podijelili jedni s drugima u malim skupinama.

Filip Grujić, mag. theol., kroz dva predavanja na temu Izazovi suvremene kulture te Pomoć u potrazi za identitetom pojasnio je pojedine društvene pojave kao što su sekularizacija, individualizam, globalizacija, pop-kultura, konzumerizam, urbanizacija te tehnološki napredak sa svojim pripadajućim utjecajima na formiranje suvremenoga postmodernog društva. Predstavljen je povijesni razvoj društva od prosvjetiteljstva, preko moderne i suvremene post-moderne kulture koja precizira i pozicionira društvene pojave i ideologije koje suvremeni vjeroučitelj/ica susreće u radu s učenicima.

Danijela Horvat, prof., održala je pedagošku radionicu na temu Digitalni alati u nastavi vjeronauka u kojoj su sudionici upoznati sa suvremenim digitalnim alatima prikladnim za uporabu u uvodnome dijelu sata kao i alatima koji mogu potaknuti učenike da na kreativan način pokažu koliko su i kako razumjeli obrađeni sadržaj.

Timothy I. Špičak, dipl. teolog, održao je radionicu na temu Timski rad učenika na projektu kroz koju je stavio naglasak na suvremenu nastavu koja je nezamisliva bez projekata. U vjeronaučnoj nastavi vjeroučitelji su pozvani uključivati se i poticati timski rad u učenju i djelovanju jer je timski rad jedan od najučinkovitijih načina usvajanja novih spoznaja i iskustva, ali i rada i djelovanja. Za razliku od individualnog rada, timski rad izgrađuje društvo i međuljudske odnose, razvija i njeguje komunikacijske vještine i to dvosmjerno, pomaže u učenju jer svi uče jedni od drugih, otvara mogućnosti razvoja liderstva jer se vođe prepoznaju u timskom djelovanju, prepoznaje jakosti i slabosti pojedinaca te izgrađuje svijest o osobnoj vrijednosti i doprinosu cijelom timu, brži je jer više sudionika odrađuje jedan projekt u različitim segmentima i inovativniji je jer je u timskom radu lakše dobiti nove ideje i nadograđivati postojeće. Sudionici su osmišljavali projekte za vjeronaučnu skupinu od 1. do 8. razreda osnovne škole.

Arna Bogešić, prof. pedagogije, održala je radionicu na temu Metode aktivnog poučavanja u nastavi vjeronauka u kojoj je naglasila kako je nastavni proces usmjeren na razvijanje učenikova stvaralaštva, kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. Kroz timski rad sudionici su se upoznali sa planiranjem i organiziranjem aktivnosti: izrada plakata, object lesson, živa slika, kreativno pisanje, obrnuta učionica – biblijska priča iz vrećice, scenski prikaz: breaking news, escape room. Na kraju su sudionici analizirali i vrednovali prednosti i nedostatke ponuđenih aktivnih metoda poučavanja.

Marija Buljat, vjeroučiteljica, održala je radionicu na temu Odvažiti se na terensku nastavu. S obzirom na to da je u redovnoj nastavi ovaj oblik rada premalo zastupljen, iako se smatra jednim od najučinkovitijih načina rada jer se radi o stjecanju iskustva iz prve ruke, voditeljica je kroz radionicu potaknula vjeroučitelje da među nastavnim temama uoče i prepoznaju teme koje mogu obraditi s vjeroučenicima na terenu. Uz konkretne načine terenske nastave, vjeroučitelji su imati priliku podijeliti i svoja iskustva, međusobno se ohrabriti i motivirati te razvijati svoje kompetencije.

Evaluacijski upitnik ispunilo je 35 sudionika koji su stručni skup u cijelosti ocijenili s 4.94. Procjena tema i sadržaja izlaganja: relevantnost tema izlaganja (4.5); aktualnost tema izlaganja (4.5); primjenjivost sadržaja izlaganja u praksi (4.4); potkrijepljenost sadržaja izlaganja primjerima iz prakse (4.4); motivirajući sadržaji (4.5).

Uspješnost predstavljanja tema predavanja: Ukorak s vremenom, Irena Mihaljević, učiteljica razredne nastave, i mr. sc. Svjetlana Mraz (4.3), Izazovi suvremene kulture, Filip Grujić, mag. theol (4.4), Pomoć u potrazi za identitetom, Filip Grujić, mag. theol (4.4), Digitalni alati u nastavi vjeronauka, Danijela Horvat, prof. (4.5), Timski rad učenika na projektu, Timothy I. Špičak, dipl. teolog (4.8), Metode aktivnog poučavanja u nastavi vjeronauka, Arna Bogešić, prof. pedagogije (4.5), Odvažiti se na terensku nastavu, Marija Buljat, vjeroučiteljica (4.5).

Na pitanje Smatrate li da će sudjelovanje na ovom stručnom skupu unaprijediti vaš rad, svi sudionici su odgovorili potvrdno.

Voditelji skupa: mr. sc. Svjetlana Mraz i Tomislav Tomasić, prof.

Evaluacija

(pdf: 397,44 KB)

Preuzmi