Najave i izvješća / 4. srpnja 2016.

Važnost i uloga pedagog u podizanju kvalitete rada u predškolskim ustanovama

1_mMeđužupanijski dvodnevni stručni skup za stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama održan je 28. i 29. lipnja u Mariji Bistrici. Tema stručnoga skupa bila je Pedagog – stručna potpora podizanju kvalitete odgojno-obrazovne ustanove, a voditeljice stručnoga skupa bile su Darija Drviš, prof., Sanja Jelovčić, prof. mr. sc. Inga Seme Stojnović i mr. sc. Andreja Silić.

Predavači na skupu bili su vrsni teoretičari s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirjana Šagud i prof. dr. sc. Edita Slunjski, zatim dr. sc. Tijana Borovac s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku te vrsni pedagozi praktičari u dječjim vrtićima na području devet županija: Grada Zagreba,Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske i Zagrebačke županije.

2_mNa stručnome skupu sudjelovalo je 75 stručnih suradnika pedagoga u dječjim vrtićima, koji su bili aktivni nositelji kvalitetnih rasprava tijekom njegova održavanja te donošenja zaključaka sa završne rasprave na okruglome stolu.

Skup je pozdravila zamjenica župana Jasna Petek i tom prilikom rekla da Krapinsko-zagorska županija nije izravno vezana uz financiranje dječjih vrtića, ali je unatoč tome vrlo aktivno uključena u sve aktivnosti u cijeloj odgojno-obrazovnoj vertikali. Također je konstatirala da nažalost u Krapinsko-zagorskoj županiji trenutno nema zaposlenih pedagoga u dječjim vrtićima, ali da se nada ubrzo promjeni, budući da se u proteklih nekoliko godina dogodio obrat u razmišljanju vodećih ljudi općina i gradova koji su shvatili potrebe najmlađih pa tako imamo puno veći broj zaposlenih logopeda nego što je to bilo prije samo tri godine. Zamjenica župana također je dodala da se u Krapinsko-zagorskoj županiji posebna pozornost posvećuje djeci s teškoćama u razvoju, ali i radu s darovitom djecom te da je u tom smislu inicirano više značajnih programa i projekata. Sudionike skupa je pozdravio i načelnik Marije Bistrice Josip Milički koji je stručne suradnike pedagoge iz devet županija Republike Hrvatske upoznao s obilježjima Marije Bistrice te nekim aktivnostima koje općina poduzima za poboljšanje položaja svojih najmlađih stanovnika.

3_mUvodno izlaganje Pedagog i jačanje profesionalne autonomije odgojitelja održala je prof. dr. sc. Mirjana Šagud. Dr. sc. Tijana Borovac održala je izlaganje Izazovi u istraživanju odgojno-obrazovne prakse u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Prof. dr. sc. Edita Slunjski izložila je detaljnije o Metodologiji provedbe akcijskih istraživanja. Na skupu je pridana važnost i Pedagogu u suradnji s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima, o čemu je detaljnije govorila mr. sc. Branka Biketa Caktaš.Vesna Kašuba, prof., izlagala Pedagog – katalizator cjeloživotnog učenja u dječjem vrtiću, a Mara Malenica, prof., Pedagog kao kreator okruženja za učenje i profesionalni rast odraslih.

4_mAlka Požnja Malobabić, prof., detaljnije je izložila o Odnosnom gledištu suradnje i važnosti kvalitetnih odnosa pedagoga i odgojitelja. Tanja Pap, dipl. ped. govorila je o Odnosu pedagoga i odgojitelja kao temelju unapređivanja kvalitete odgojno-obrazovne prakse, a Dunja Dizdar, dipl. ped., o potrebi Preispitivanja uvjeta za razvoj djetetova osjetilnog opažanja, doživljavanja i interpretiranja doživljenoga. Arijana Plahutar, prof., izlagala je o Pluralizmu pedagoških ideja i ulozi pedagoga u uvođenju inovacija, a Ivanka Vanjak, prof., o potrebi uspostavljanja Međuvrtićke suradnje kao poticaja razvoja kvalitetne odgojno-obrazovne prakse.

U završnim se riječima isticala potreba sustavnoga održavanja različitih oblika suradnje i stručnih skupova, osobito višednevnih međužupanijskih, na kojima je moguće na dobar način povezati suvremenu praksu i praktičare u dječjim vrtićima sa suvremenom teorijom i teoretičarima s različitih fakulteta. Razgovori, rasprave, primjeri dobre prakse temelj su za propitivanje, učenje, povezivanje i stvaranje još boljih uvjeta za ostvarivanje kvalitetne pedagoške prakse i podizanje kvalitete odgojno-obrazovne ustanove.