Najave i izvješća / 21. veljače 2022.

Upoznavanje novih ravnatelja s temeljnim ravnateljskim kompetencijama

Stručni skup za ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova RH u 1. godini 1. mandata održan je 8. veljače 2022. godine na temu Upoznavanje novih ravnatelja s temeljnim ravnateljskim kompetencijama.       

Za sudjelovanje na skupu mogli su se prijaviti ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova RH u 1. godini 1. mandata iz cijele zemlje i u tome je smislu skup imao državni karakter. Skup je održan u online okruženju, a korištena je komunikacijska aplikacija Zoom. Na skupu je sudjelovalo 42 ravnatelja.

Skup je otvorila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać.

Predavači na stručnom skupu  bili su dr. sc. Stjepan Staničić s temom „Upravljanje i rukovođenje srednjom školom / učeničkim domom“, dr. sc. Oleg Đaković s temom „Tipične pogreške i propusti u radu ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova“. Suzana Hitrec, ravnatelj savjetnik, održala je predavanje na temu „Planiranje i praćenje rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi”. Zoran Pavletić, prof., održao je predavanje na temu „Vještine komuniciranja“, Kim Anić, prof., održala je predavanje na temu „Vođenje radnih sastanaka“, a  dr.sc. Brankica Žugaj, ravnatelj mentor, na temu „Financijsko upravljanje ustanovom“.

U pozivu na stručni skup sudionicima je poslana i poveznica na Google Forms za ispunjavanje evaluacijskog upitnika. Upitnik je ispunilo 30 sudionika skupa (u prilogu).

Sažetak informacija dobivenih pomoću evaluacijskog upitnika je sljedeći:

  • velika većina sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac (86,7%) smatra da je opća ocjena skupa izvrstan (5).
  • (72,7%)  sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac ocijenili su ozračje skupa najvišom ocjenom  (5).
  • (70%) sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrzac ocijenili su komunikaciju na skupu najvišom ocjenom (5)
  • (100%) sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac ocijenili su organizaciju  skupa najvišom ocjenom (5).
  • Svi sudionici koji su ispunili evaluacijski obrazac ocijenili su predavače visokom ocjenom što je pokazatelj da su predavači u potpunosti ili u velikoj mjeri dobro pripremljeni, a predavanja zanimljiva i korisna

Sudionici stručnog skupa putem online evaluacijskog upitnika izrazili su zadovoljstvo ponuđenim temama i njihovom profesionalnom prezentacijom, ali i izrazili žaljenje zbog sužene interakcijske komunikacije s predavačima.

izvještaj pripremila dr. sc. Brankica Žugaj, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje

Evaluacija

(pdf: 671,84 KB)

Preuzmi