Najave i izvješća / 16. travnja 2021.

Uloga učitelja i nastavnika engleskoga jezika u procesu učenja i poučavanja te razvoja potrebnih strategija

Protekloga se tjedna 8. i 9. travnja 2021. godine, održao dugo planirani državni stručni skup za učitelje i nastavnike engleskoga jezika na temu Uloga učitelja i nastavnika u procesu učenja i poučavanja te razvoja potrebnih strategija.

Ovo je tek prvi od sveukupno četiri planirana državna skupa za Engleski jezik ove kalendarske godine, a drugi po redu ikada održan državni stručni skup za učitelje i nastavnike engleskoga jezika u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Dok smo planirali skup, nismo niti zamišljali da će interes biti toliko velik − prvoga dana skupa evidentiran je 821 sudionik, dok je drugoga dana na državnome skupu bilo nazočno 922 sudionika. Budući da se državni skup nije mogao realizirati uživo, odlučeno je da se podijeli u dva dana radi lakšeg praćenja i bolje koncentracije predavača i sudionika.

Predavači ovoga državnoga skupa bili su profesori i asistenti hrvatskih i inozemnih fakulteta, suradnje koje su već postajale ali i neke posve nove, pa smo tako po prvi put na stručnom skupu Agencije za odgoj i obrazovanje imali predavače s ljubljanskog filozofskog fakulteta − dr. sc. Moniku Kavalir i mag. phil. Mojcu Belak.

Dr. sc. Kavalir održala je izlaganje na temu Teachers as providers of examples in English Language Teaching, u kojem je naglasak bio na poučavanju engleskoga jezika pomoću primjera te na načinima, izvorima i strategijama kako ga učiniti pamtljivim i integrirati s ostalim nastavnim područjima i kulturom općenito. 

Predavačica mag. phil. Mojca Belak govorila je tijekom predavanja, a onda kasnije i u sklopu radionice o Teoriji izbora (dr. Williama Glassera) i o strategijama uspješnog upravljanja međuljudskim odnosima u kontekstu činjenice da je uloga učitelja i nastavnika ne samo prenijeti znanje učenicima, već i održavati kvalitetne međuljudske odnose u školi.

Ostali predavači koji su izlagali na ovome državnome skupu, a koji su na neki način tijekom proteklih godina ostvarili suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje bili su: dr. sc. Jelena Parizoska (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) s predavanjem na temu Kognitivnolingvistički pristup poučavanju figurativnog jezika te dr. sc. Dino Dumančić (Sveučilište u Zadru)s temom koja je proizašla iz njegovog stručnog istraživanja Examining varied facets of L2 teachers’ motivational beliefs and emotional experiences koje se fokusira na motivaciji i emocijama koje se zajednički prožimaju kod  učitelja i nastavnika stranoga jezika. Izv. prof. dr. sc. Anna Martinović (Sveučilište u Zadru) predavanjem The Changing Role of Teachers: Exploring Learner Autonomy in the English L2 Classroom govorila je o strategijama poučavanja temeljenima na pristupu autonomije učenika gdje učitelj odnosno nastavnik ima ulogu voditelja učenja. Prof. dr. sc. Orla Ni Bhroin (Dublin City University), koja je bila voditeljica irskoga tima tijekom zajedničkoga projekta Agencije za odgoj i obrazovanje i DCU-a (Procjena kvalitete stručnog usavršavanja u nadležnosti AZOO-a), održala je korisno predavanje o ulozi učitelja/nastavnika i strategijama poučavanja, naslovljeno The teacher role in Universal Design for Learning: rationale and strategies.

Po završetku državnoga stručnoga skupa 832 sudionika ispunilo je evaluacijski obrazac. Rezultati evaluacije pokazuju da je značaj ovoga skupa za osobni profesionalni razvoj te aktualnost sadržaja i primjenjivost tema u praksi ocijenjen visokim ocjenama, a sam državni skup u cjelini sa 58% izvrsnih ocjena (5) te sa 31% ocjenom vrlo uspješno (4), tj. 90% hrvatskih učitelja i nastavnika engleskoga jezika dodijelilo je skupu vrlo visoke ocjene.

O važnosti skupa za sudionike govori i podatak da su mnogi od njih iznijeli vlastite komentare o tome koliko su doista tijekom dva dana ne samo naučili ili osvježili znanja, već bili ohrabreni u svojoj struci i radu, što u izazovno vrijeme nastave na daljinu i svjetske zdravstvene krize nosi poseban značaj.

Jelena Zdrilić

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 69,73 KB)

Preuzmi