Najave i izvješća / 27. listopada 2010.

Uloga ravnatelja u hrvatskom školstvu

Promjene u hrvatskom školstvu pred ravnatelje stavljaju niz novih izazova. Ravnatelji u Dubrovniku upoznati s tijekom primjene NOK-a i novim modelom stručnog usavršavanja

Skup »Uloga ravnatelja u hrvatskom školstvu«Koje promjene primjena Nacionalnog okvirnog kurikuluma donosi u sustav odgoja i obrazovanja, kako će izgledati novi model stručnog usavršavanja i kako će se provoditi, koja je uloga ravnatelja u hrvatskom školstvu, u kojim projektima škole mogu sudjelovati, odgovore na ova i brojna druga pitanja ravnatelji osnovnih škola dobili su na stručnom skupu u Dubrovniku. Više od 600 ravnatelja osnovnih škola Republike Hrvatske sudjelovalo je od 25. do 27. listopada 2010. godine na stručnom skupu u Dubrovniku na kojem se raspravljalo o ulozi ravnatelja u hrvatskom školstvu.

Skup je organizirala Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola, koja je u Dubrovniku proslavila 15 obljetnicu rada, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

Na početku skupa ravnateljima se obratila državna tajnica za predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje prof. dr. sc. Dijana Vican koja ih je upoznala sa važnošću i razlozima donošenja Nacionalnog okvirnog kurikuluma i tijekom njegove primjene u odgojno-obrazovnom sustavu.

Naglasila je da NOK promjene neće uvesti preko noći, ali će biti polazište za primjenu kompetencijskog pristupa koji znači da svi u državi trebaju znati što djeca i učenici mogu i trebaju znati, te za što trebaju biti osposobljeni. NOK će obrazovni sustav uskladit prema odgojno-obrazovnim potrebama djece te će umjesto krutih nastavnih programa učiteljima dati dodatnu slobodu da ih sami kreiraju prema iskustvu i potrebama samoga učenika i odrede optimalnu opterećenost djeteta.

Foto-album

{galerija}dubrovnik2010{/galerija}

– Slijedi izrada Nacionalnog kurikulum za predškolski odgoj, izrada Prijedloga nastavnih planova za sve razvojne cikluse i razrede, pri kraju je izrada Pravilnika o stručnom usavršavanju, donesen je Pravilnik o načinu, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, izrada predmetnih kurikulam. Iz NOK-a će se razvijati priručnici, brošure, aktivnosti i programi škola. Jer NOK je dokument koji će služiti svima od učenika, roditelja, lokalne zajednice, a ne samo odgojno-obrazovnim radnicima – istaknula je državna tajnica Dijana Vican. Od ravnatelja škola, naglasila je, očekuje se višestrano vrednovanje i samovrednovanje po razredima i ciklusima.

– Vaša je uloga, među ostalim, da identificirate probleme u okviru razreda, ali i u okviru ciklusa, planirate i postavljate jasne ciljeve, da riješite kadrovsku strukturu i ustrajete na usavršavanju i napredovanju svi djelatnika te da optimalno opteretite sve odgojno-obrazovne radnike – poručila je.

Ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović, prof ., ravnatelje je upoznao s novim modelom stručnog usavršavanja i novim načinom on-line prijavljivanja na stručne skupove AZOO-a, koje će od 1. siječnja 2011. godine biti obvezno za sve odgojno-obrazovne radnike.

Govoreći o sustavu stručnog usavršavanja i uspoređujući ga sa sustavima drugih europskih zemalja ravnatelj Filipović naglasio je da AZOO ima dobar model koji se temelji na Strategiji stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika od 2009. do 2013. godine.

– Strategija je razvojni dokument i mijenjat će se prema potrebama učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Na tragu toga je i novi model stručnog usavršavanja u ustanovama – kazao je V. Filipović. Pojasnio je da će Agencija educirati tim ljudi koji će odgojno-obrazovnim ustanovama nuditi stručno usavršavanje za neke opće teme. Popis tema i edukatora bit će objavljen na internetskim stranicama Agencije, a ravnatelji ustanova moći će ih pozvati da održe stručno usavršavanje s temama za koje procjene da su korisne njihovim djelatnicima. Novi model, istaknuo je, organizacijski će biti puno jednostavniji i od škola neće zahtijevati financijske izdatke.

– Novi koncept stručnog usavršavanja u ustanovi ne znači da ćemo odustati od postojećeg stručnog usavršavanja. I dalje će se organizirati stručni skupovi s temama specifičnim za pojedina predmetna područja – kazao je V. Filipović.

Novi model stručnog usavršavanja AZOO je već se počeo provoditi u školama u suradnji sa CARNetom. Radi se o stručnom usavršavanju na temu korištena informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju, a na koji način, kada i kako će se ono provodi u školama ravnateljima je u Dubrovniku predstavila Renata Ivanković, voditeljica projekta.

Na stručnom skupu u Dubrovniku ravnateljima vrlo dojmljivo predavanje održao je i dr. sc. Davor Pavuna, svjetski poznati fizičar i znanstvenik. U svom izlaganju apostrofirao je potrebu promjena u hrvatskom obrazovnom sustavu, u kojima, naglasio je, su ravnatelji vrlo važna karika.

O odgovornosti ravnatelja u školi i potrebi primjene jasnog sustava vrijednosti u školama, te organizaciji kolektiva predavao je mr. sc. Predrag Pale. Među ostalim ravnateljima u Dubrovniku predstavljeni su projekti PIRLS 2010 i ESLC, prof. dr. sc. Suzana Hitrec, predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja, predstavila je projekt Samovrednovanje rada ravnatelja, dr. sc. Zlatko Miliša govorio je zašto je potrebno djecu odgajati za medije, a Darko Jureković iz Microsofta upoznao je s projektima koje se provode sa školama u Europskoj uniji.

Uz to ravnatelji su imali priliku od državne tajnice Dijane Vican i prosvjetnog inspektora Krešimira Topića dobiti odgovore na niz pitanja s kojima se susreću u svakodnevnom radu, od profesionalnog statusa ravnatelja, do evidencije radnog vremena.

Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola u Dubrovniku je održala redovnu godišnju skupštinu na kojoj su usvojeni Statut, Etički kodeks i Poslovnik o radu HUROŠ-a.

Vlade Dragun, ravnatelj splitske osnovne škole Sućidar, svojim kolegama ravnateljima u Dubrovniku je predstavio iznimno korisnu knjigu Odnosi s javnošću u obrazovanju (Školske novine 2010.), koja donosi niz savjeta potrebnih za osmišljavanje, planiranje i uspostavu učinkovitog odnosa s javnošću. Knjiga sažeto i jasno donosi kako komunicirati s roditelji,a lokalnom zajednicom, medijima, ali i unutar škole, s učenicima, učiteljima i stručnim suradnicima.

-Činjenica je da u našim školama ima mnogo više pozitivnih događaja nego se to prikazuje u javnosti. Zbog toga je uloga ravnatelja prije svega poboljšati svoje kompetencije u odnosima s javnošću – kazao je Vinko Filipović, jedan od recenzenata knjige.