Najave i izvješća / 23. lipnja 2021.

Uloga nastavnika likovne umjetnosti i vizualnih umjetnosti i dizajna u kurikularnim promjenama

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, 17. i 18. lipnja 2021. godine, održan je online stručni skup na državnoj razini s temom Uloga nastavnika likovne umjetnosti i vizualnih umjetnosti i dizajna u kurikularnim promjenama.

Ciljevi skupa bili su upotpuniti znanja o umjetničko-likovno-estetskim vrijednostima iz fundusa muzeja, integrirati nove spoznaje u svakodnevni rad u nastavi likovno-umjetničkog područja i rekonceptualizirati kurikulum s aspekta inter- i multikulturalnog obrazovanja.

Sudionike skupa pozdravila je ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać. Istaknula je aktualnost teme skupa, zahvalila predavačima i suradnji s kulturnim institucijama muzejima i galerijama te poželjela uspješan rad.

Program skupa podijeljen je bio u dva dijela s predavanjima sa sljedećim temama prvoga dana:

 • Povijest umjetnosti: tumačenje vizualnog riječima, prof. dr. sc. u trajnom zvanju Nina Kudiš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Usvajanje konteksta suvremene umjetnosti u nastavi likovne kulture i umjetnosti, izv. prof. dr. sc. Nataša Lah, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Projekt Murtić 100, Nika Šimičić, magistra povijesti umjetnosti i ukrajinskog jezika i književnosti, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb
 • Uloga Muzeja Grada Đurđevca u poticanju kreativnosti učenika osnovnih i srednjih škola, Edita Janković Hapavel, prof.; viša kustosica, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca

dugoga dana:

 • Primjena kurikuluma nastavnoga predmeta Likovna umjetnost za 4. razred: prijedlog za izvedbu jedne nastavne teme, Vesna Mišljenović, profesor mentor; V. gimnazija, Zagreb
 • Ostvarivanje ishoda i metode rada u online nastavi u predmetima vizualnih umjetnosti i dizajna/primjer prakse u nastavnom predmetu Crtanje i slikanje, Anuška Alfirević, profesor savjetnik; Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
 • Kurikulumski pristup projektu – Umjetnički paviljon Građevinske tehničke škole Rijeka, Branka Merlacchi, profesor savjetnik; Građevinska tehnička škola Rijeka
 • Likovna umjetnost i matematika – od fraktala do analize djela putem aplikacije Geogebra, Kristina Rismondo, prof. mentor; XV. gimnazija, Zagreb
 • Primjena kurikuluma nastavnoga predmeta Likovna umjetnost u pripremi i realizaciji zadataka 2 A i 2 B kategorije za Natjecanje-izložbu LIK 2021., mr. sc. Josip Bosnić, profesor savjetnik; IV. gimnazija „Marko Marulić“ – Split
 • Problem autorskih prava u online okruženju, Elen Zubek, profesor savjetnik; Gimnazija Velika Gorica
 • Istraživačka i projektna terenska nastava – arheološki lokalitet Maklavun u Istri, Karin Milotić, učitelj savjetnik; Srednja škola Zvane Črnje Rovinj
 • Interakcija knjige i slike /Sudjelovanje u manifestaciji Knjižna booka, Vlasta Sokolić, profesor savjetnik; Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb

Sudionici stručnoga skupa su tijekom izlaganja pojedinih tema i na kraju skupa u evaluacijskom upitniku visoko ocijenili primjenjivost tema u praksi, aktualnost sadržaja i značaj skupa za osobni i profesionalni razvoj.

Dio sudionika vrijednost skupa vidi u raznolikim, zanimljivim i aktualnim temama primjenjivih u nastavi vezanima uz kurikulum, povezivanju umjetničkih sadržaja osnovnih i srednjih škola te fakulteta, multidisciplinarnosti i vrijednosti primjera iz suvremene umjetnosti u nastavnim sadržajima.

Većina se složila da su predavači kvalitetno i pripremljeno izlagali uz naglasak na jasnoću i mogućnost brzih povratnih informacija.

Sudionici su iskazali visoki stupanj zadovoljstva organizacijom i izvedbom stručnoga skupa što su iznijeli i u porukama putem chata među kojima prevladavaju pohvale i čestitke predavačima.

Predložili su poboljšanja u vidu češće organizacije ovakvih skupova, vremenu odvijanja stručnih skupova te mogućnosti dijeljenja materijala (prezentacija) od strane predavača. 

Sudionici su, osim na kraju skupa putem evaluacijskog upitnika koji je popunilo 253 učitelja i nastavnika (od 269 sudionika), svoja pitanja, mišljenja, stavove i komentare mogli iskazati upisivanjem u prostor za čavrljanje (chat), a predavači su na dio odgovorili usmeno, odmah nakon predavanja. Evaluacija

Skup je organizirala Zvjezdana Prohaska, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost.