Najave i izvješća / 19. siječnja 2018.

Uloga komunikacije učitelja/nastavnika i učenika u poticanju kreativnog mišljenja

Međužupanijski stručni skup „Uloga komunikacije učitelja/nastavnika i učenika u poticanju kreativnog mišljenja“ održan je 11. siječnja 2018. u Gimnaziji Petra Preradovića, u Virovitici. Cilj stručnog usavršavanja je bio putem plenarnih izlaganja, predavanja, radionica i okruglog stola osvrnuti se na poticanje kreativnog mišljenja te kvalitetne i uspješne komunikacije u odgojno-obrazovnom procesu. Naglasak je bio fluentnosti, fleksibilnosti i originalnosti u razmišljanju, otvorenosti za nova iskustva i ideje te iskrenom razgovoru učitelja/nastavnika i učenika koji imaju značajan odgojni utjecaj u nastavi Likovne kulture/umjetnosti.

 

Radom na stručnom usavršavanju pokušao se raznovrsnim temama i primjerima dobre prakse unaprijediti obostranu komunikaciju ističući najvažnije vještine i emocije u komunikaciji u nastavi likovno-umjetničkog područja: kulturu i percepciju. Učitelji i nastavnici su dobili potrebne stručne didaktičko-metodičke upute potrebne za rad s nadarenim učenicima te s učenicima s teškoćama od strane stručne suradnice-psihologinje gđe. Marina Kožul, mag. psych.

Nakon otvaranja stručni skup se nastavio plenarnim izlaganjem na temu Razvoj i poticanje kritičkog mišljenja u nastavi likovne umjetnosti – teorijska osnova i strategije, nastavnice likovne umjetnosti i voditeljice županijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika likovno-umjetničkog područja Nikolina Hečimović, mag. hist. art.

Na stručnom skupu također se raspravljalo o elementima, oblicima i kriterijima vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi Likovne kulture/Likovne umjetnosti. Naglasak je bio na većem poticanju motivacijsko–emocionalnog odnosa u nastavi likovno-umjetničkog područja, a koji se ogleda u interesu koji učenik pokazuje prema posjetima likovnim izložbama, muzejima te aktivnom bavljenju nekom likovnom djelatnošću u slobodno, izvannastavno vrijeme, a koji potiču višu razinu kreiranja novih ostvarenja. Učitelji/nastavnici koji su prikazali i razmijenili iskustva i primjere dobre prakse: Nikolina Hečimović, Elen Zubek, Josip Strija, Vedrana Filipović Marinić, Marina Kožul, Tatjana Lulić Prpić.

Međužupanijski skup završio je predavanjem s ppt prezentacijom Pejzaž kao likovni motiv u nastavi likovne kulture gdje su prikazani likovni rezultati učenika problematiziranjem i istraživanjem tematike mora u djelima najistaknutijih hrvatskih slikara. Aktivno promatranje i doživljavanje likovnih djela rezultiralo je kreativnim djelovanjem određenog oblika umjetničke aktivnosti. Aktivnom vizualizacijom i čitanjem nekih njihovih segmenata obogatiti smo tematiku iz perspektive likovnog stvaralaštva. Od različitih doživljaja morskog krajolika hrvatskih umjetnika: Emanuela Vidovića, Mencija Clementa Crnčića, Celestina Medovića, pa do novog, širokog spektra suvremenog hrvatskog pejzažnog slikarstva tradicionalnih likovnih postupaka prožetih suvremenim medijima do umjetnika koji propituju utjecaje novih tehnologija na prirodni prostor i transformiraju ga u umjetnički rad ambijentalne i pejzažne umjetnosti.