Najave i izvješća / 8. rujna 2020.

U Zagrebu održan državni stručni skup za voditelje ŽSV-a tjelesne i zdravstvene kulture

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 4. rujna. 2020. održan je državni skup za voditelje županijski stručnih vijeća tjelesne i zdravstvene kulture.

Stručno usavršavanje za 50 voditelja ŽSV-a iz osnovnih i srednjih škola RH održano je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tema skupa bile su: Okvirni izvedbeni kurikuli za nastavnu godinu 2020./2021., vrednovanje u nastavi i organizacija nastave u specifičnim uvjetima uzrokovanim virusom COVID-19. Skup su pripremili i vodili savjetnici za tjelesnu i zdravstvenu kulturu u Agenciji za odgoj i obrazovanje Margita Lukas, prof., i dr.sc. Marjan Jerković. Predavanja na skupu održale su i županijske voditeljice Ljiljana Hanžek, prof., Ivana Kutle, prof. i Maja Krčelić, prof.