Najave i izvješća / 12. travnja 2022.

U Umagu održan državni stručni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova RH

Agencije za odgoj i obrazovanje organizirala je 4. i 5. travnja 2022. godine u Umagu državni stručni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova Republike Hrvatske pod nazivom Izazovi u procesu upravljanja ustanovom u Umagu. Svoje sudjelovanje na skupu prijavilo je 266 ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova RH, a prisustvovalo je 256 ravnatelja.

Na početku skupa sudionike je pozdravila dr.sc. Brankica Žugaj, organizator i voditelj stručnoga usavršavanja te ih upoznala s programom skupa.

Državni stručni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova RH-a službeno je otvorila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać te upoznala sudionike s aktivnostima koje provodi AZOO.

Skup su pozdravili Vili Bassanese, gradonačelnik grada Umaga i zamjenica župana Istarske županije Jessica Acquavita.

Sudionike skupa je u ime ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovana Fuchsa pozdravila mr. sc. Vesna Šerepac, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje.Vesna Šerepac je ravnateljima zahvalila na naporima koji su poduzeli u svrhu organizacije nastavnog procesa u posebnim epidemiološkim okolnostima te ih upoznala s aktivnostima koje je Ministarstvo provodilo tijekom ove godine.

Mr. sc. Vesna Šerepac, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ravnateljima je izložila temu „Zbrinjavanje izbjeglica u školama, posljedice rata u Ukrajini“ te ih upoznala s pravnom legislativom koja regulira to područje odgojno-obrazovnog rada, kako bi djeca dobila primjereni oblik školovanja i brige u svojim poznatim sredinama, kako obiteljskim tako i školskim.

Izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj, s Fakulteta političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, predstavio je ravnateljima temu „Uloga ravnatelja u poticanju učinkovite komunikacije u odgojno-obrazovnim ustanovama“ i ukazao na važnost komuniciranja sa svim dionicima odgojno-obrazovnog procesa.

U daljnjem dijelu prvog dana stručnog skupa Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, prikazao je usporedbe rezultata „Probnih ispita i državne mature 2022“. Ravnatelj je sudionike upoznao s pragovima prolaznosti obaveznih i izbornih predmeta kroz godine provođenja ispita državne mature.

Ljubica Petrović Baronica, pomoćnica ravnateljice za EU programe u obrazovanju, i Dinko Mihaljević, viši stručni savjetnik u Odjelu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje iz Agencije za mobilnost i programe Europske Unije upoznali su ravnatelje sa “Strateškim razvojem srednjih škola kroz program Erasmus+”. Erasmus+ projekti bitan su čimbenik za strateški razvoj srednjih škola.

Drugi dan stručnog skupa otvorila je prof. dr. sc. Željka Kamenov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s temom “Utjecaj stereotipa na proces odgoja i obrazovanja” (predavanje održano u online formatu) te objasnila proces održavanja rodnih uloga i stereotipa te načini na koje se može na njega utjecati.

Robert Cimperman, prof., viši savjetnik za stručne suradnike defektologe, Agencija za odgoj i obrazovanje upoznao je ravnatelje s „Pripremom škole i početak srednjoškolskog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju”. Ravnatelji su imali priliku doznati o pripremama i pravnim odrednicama tijeko srednjoškolskogobrazovanja učenika s teškoćama u razvoju.

Suzana Hitrec, ravnatelj savjetnik, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, sudionike je upoznala sa “Izazovima i novim perspektivama menadžmenta u školi”. Na različitim primjerima ravnatelji su usmjereni kako mogu djelovati u novim perspektivama menadžmenta.

Viši savjetnik za ravnatelje Arsen Badurina, Agencija za odgoj i obrazovanje, po završetku skupa iznio je zaključke i analizu evaluacije državnoga stručnog skupa.

U pozivu na državni stručni skup sudionicima je poslana i poveznica na Google Forms za ispunjavanje evaluacijskog upitnika. Upitnik je ispunilo 211 sudionika skupa (u prilogu).

Sažetak informacija dobivenih pomoću evaluacijskog upitnika je sljedeći:

  • velika većina sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac (82,42%) smatra da je opća ocjena skupa izvrstan (5).
  • (82,5%) sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac ocijenili su ozračje skupa najvišom ocjenom (5).
  • (79,6%) sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac ocijenili su komunikaciju na skupa najvišom ocjenom (5).
  • (80,6%) sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac ocijenili su organizaciju skupa najvišom ocjenom (5).
  • Svi sudionici koji su ispunili evaluacijski obrazac ocijenili su predavače visokom ocjenom što je pokazatelj da su predavači u potpunosti ili u velikoj mjeri dobro pripremljeni, a predavanja zanimljiva i korisna.

Sudionici stručnog skupa putem online evaluacijskog upitnika izrazili su zadovoljstvo ponuđenim temama i njihovom profesionalnom prezentacijom.

Izvještaj pripremila dr. sc. Brankica Žugaj, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje

Evaluacija

(pdf: 273,31 KB)

Preuzmi