Najave i izvješća / 7. srpnja 2018.

U Osijeku održan stručni skup Kurikularni pristup nastavi njemačkog jezika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 2. srpnja 2018. godine održan je u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek međužupanijski stručni skup za nastavnike njemačkoga jezika s područja pet slavonskih županija.

U okviru teme Kurikularni pristup nastavi njemačkoga jezika predavanja i radionice održale su članice Stručne radne skupine za njemački jezik Snježana Krištofik Juranić, Jasminka Pernjek i Ivana Škarica Mital. Predstavnice stručne radne skupine stručni su skup započele predavanjem Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Njemački jezik: Što je do sada učinjeno? Što se planira za budućnost? Zašto ishodi? Kako vrednovati? Planiranje nastavnog procesa tijekom kojega su pokušale dati odgovore na pitanja iz naslova.

Nastavnici su brojnim pitanjima doprinijeli raspravi. U radioničkome dijelu skupa Od ishoda predmeta do školskoga sata naglasak je bio na primjerima konkretnih, mjerljivih ishoda kako predmeta, tako zamišljenoga pojedinačnoga nastavnog sata. Nastavnici su u manjim grupama odabirali prikladne teme za određeni razred, raščlanjivali je u podteme, planirali progresiju prikladnih jezičnih sredstava te razradili aktivnosti za ostvarivanje odabranih ishoda. Sudionici su dobili pristup u Virtulanu učionicu Njemačkoga jezika na Loomenu, a budući da su osim predstavnika eksperimantalnih škola u okviru Škole za život sudjelovali i ostali nastavnici, uvid u rad i aktivnosti na Loomenu svima je bio poticajan i koristan.