Najave i izvješća / 4. srpnja 2022.

Timsko razmatranje najboljeg interesa djece s posebnim potrebama i podrška njihovim obiteljima iz uloge ravnatelja

Agencija za odgoj i obrazovanje bila je organizator državnog stručnog skupa Timsko razmatranje najboljeg interesa djece s posebnim potrebama i podrška njihovim obiteljima iz uloge ravnatelja koji je održan 8. i 9. lipnja 2022. godine, hibridno.

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać svečano je pozdravila predavače, ravnatelje i ostale sudionike. U uvodnom izlaganju mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica upoznala je sudionike s dokumentom Nacionalni dokument okvira za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika koji je izdalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (2017). Dokument govori o izrazito osjetljivoj populaciji,  darovitoj djeci s teškoćama u razvoju  te darovitima s iznimnim postignućima u specifičnome području. Cilj je bio početno senzibilizirati za djecu rane i predškolske dobi koja spadaju u tu najranjiviju skupinu, jer osim dispozicije visokoga stupnja sposobnosti (općih i/ili specifičnih) imaju i određene razvojne teškoće. Te teškoće znatno ometaju proces uočavanja i utvrđivanja stanja (stupnja darovitosti), a kasnije i planiranja prikladne odgojno-obrazovne podrške. Pri tom je viša savjetnica istaknula poznate ličnosti s posebnim potrebama, a koje su dale doprinos svijetu u znanosti, umjetnosti  kao što su Aleksander Graham Bell, Hellen Keller, Franklin Roozevelt, Leonardo da Vinci. Spomenuto je i nekoliko poznatih ličnosti, dobitnika Nobelove nagrade, koji su teškoće imali već u ranom i predškolskom dobu. Mara Capar, mag. edu. rehab.  pripremila je kraće životopise ključnih predavača kako bi se stručna javnost upoznala s njihovim specifičnim kompetencijama na temu skupa.

Tijekom prvog dana održana su tri izlaganja. Prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, posebna savjetnica ministra znanosti i obrazovanja govorila je o ulozi školskog liječnika u programima predškole. Naglasila je da se trebamo suradnički povezati (misli se na povezivanje školskog liječnika,  pedijatara i dječjih vrtića) što je više-manje u raznim sredinama vidljivo i na različitim razinama. a s ciljem davanja podrške u najboljem interesu djeteta.  Ravnatelj može biti inicijator timskog razmatranja potreba i interdisciplinarnog pristupa obiteljima djece obuhvaćene programom predškole. Doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar približila je sudionicima nove primjere procjene, npr. kriterijske testove i dr. Nataša Slamić, ravnateljica, mag. rehab. educ. i Gordana Špoljarić stručni suradnik eduk. rehab., savjetnik, u suradnji s višom savjetnicom Marom Capar, prof.  izradile su primjer plan prijelaza (obrazac koji može biti dio Godišnjeg plana i programa vrtića, IOOP-a) te je primjenjiv u svakoj predškolskoj ustanovi, uz modifikaciju vrtićkom kurikulumu.

Drugog dana je prof. dr. sc. Majda Rijavec govorila o psihološkoj otpornosti, tj.  sposobnosti pozitivne prilagodbe na značajne negativne okolnosti. Zaključeno je, između ostalog, da je najvažniji faktor osjećaj da u socijalnim odnosima možemo na nekoga računati u krizi. Djeci i obiteljima djece s posebnim potrebama (daroviti s teškoćama) treba dati adekvatnu podršku, kako ne bi prevladala usamljenost (izoliranost) kod dijela te populacije, tj. osjećaj da smo izoliraniji nego što bismo htjeli biti. Stoga je važno timsko razmatranje podrške toj ranjivoj skupini, a o tome su izlagali  stručni suradnici logoped, pedagog i psiholog Dječjeg vrtića Duga. Okrugli stol je izlaganjem otvorila mr. sc. Inga Seme Stojnović. Polemizirala je pozivom na samovrednovanje koliko timski  dajemo stvarnu podršku djeci i obiteljima: imamo li koheziju tima, odgojitelja, ravnatelja, stručnih suradnika u slaganju, privlačnost članstva u grupi koja promiče inkluziju te ima li razlike u davanju podrške u različitim sredinama, bez obzira na ekipiranost vrtića. Stručna podrška se treba davati dragovoljno, s ciljem najboljeg interesa djetetu iz svih uloga, posebice ravnatelja vrtića. Mara Capar, prof., viša savjetnica  je na okruglom stolu stavila naglasak na humanističko-ekološki pristup, odrednice života pojedinog djeteta, dostupnost podrški roditeljima u vidu  institucija. Ravnateljica Dječjeg vrtića Botinec, Marjana Pernar istaknula je važnost načela fleksibilnosti  u odnosu na djecu s posebnim potrebama (npr. Aneks ugovora za izlete i posjete s djecom, uključivanje djece u sve programe Vrtića i dr. ).

Zaključno je razmatrano kako primijeniti sve što znamo u odnosu na poštivanje cjelovitog razvoja djeteta u predškolskoj ustanovi iz koje ravnatelj dolazi.

Evaluacija

(docx: 81,22 KB)

Preuzmi