Najave i izvješća / 28. kolovoza 2018.

Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme

U tijeku je stručno usavršavanje učitelja razredne nastave Grada Zagreba koje se održava u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu. Na skupovima sudjeluje oko 800 sudionika u razdoblju od 27. do 30. kolovoza 2018.

Programom su obuhvaćene teme koje pridonose razlikovanju osnovnih pristupa vrednovanju učeničkih postignuća i napredovanja, razumijevanju karakteristika kvalitetnog vrednovanja učeničkih postignuća i napredovanja te procjenjivanju razina postignuća učenika u odnosu na kriterije vrednovanja usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda.

Učitelji će prepoznati i u svojoj nastavnoj praksi bolje osvijestiti nužnost, važnost i vrijednost prikazanih modela izvješćivanja o postignućima i napredovanju učenika.

O temi Vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome odgoju i obrazovanju govori dr. sc. Žaklin Lukša.

Uporaba suvremene tehnologije i digitalnih nastavnih materijala u poučavanju učenika tema je koja će učiteljima pomoći u spoznavanju važnosti digitalne pismenosti i komunikacije te osvješćivanju pozitivnih i negativnih strana digitalne tehnologije. Predavač Igor Rukljač predstavit će alate dostupne za uporabu u nastavnom procesu i inovativne mogućnosti nadopune nastavnih metoda, sredstava i pomagala uporabom IKT-a.

Viša savjetnica mr. sc. Sanja McMurtry osnažit će učitelje za aktivno sudjelovanje u EU programima profesionalnog razvoja. Tema predavanja je Mogućnosti unapređenja kvalitete razredne nastave putem EU projekata.

Odjelotvorenje međupredmetnih tema u nastavnom procesu učiteljima će primjerom prakse prezentirati učiteljice Osnovne škole Frana Galovića Sanja Minarik i Zrinka Kelečić.

Voditeljica stručnih skupova je viša savjetnica Biljana Petljak Zekić.