Najave i izvješća / 31. ožujka 2021.

Suvremeni metodički pristupi poučavanju talijanskog jezika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i u suradnji s Odsjekom za talijanistiku Filozofskog fakultetu u Rijeci je 19. ožujka 2021. godine održan državni stručni skup s temom Suvremeni metodički pristupi poučavanju talijanskog jezika. Sudionike skupa uvodno je pozdravila dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Program stručnog skupa sastojao se od predavanja, radionica i primjerima iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Navedeni sadržaji ponuđeni su s ciljem razumijevanja kompleksnosti poučavanja talijanskog jezika, kao stranog jezika, višeznačne uloge učitelja i nastavnika u poučavanju, uočavanja različitih čimbenika o kojima ovisi kvaliteta nastavnog procesa.

U uvodnom izlaganju Jhumpinim “drugačijim riječima” / Le “altre parole” di Jhumpa Interpretativno čitanje teksta, izv. prof. dr. c, Gianna Mazzieri-Sanković predstavila je roman na talijanskom jeziku In altre parole američke autorice indijskog podrijetla Jhumpe Lahiri u kojem spisateljica govori o svojoj ljubavi, poteškoćama i svom jedinstvenom odnosu s talijanskim jezikom. Izložila je načine na koje je autorica navedenog romana savladala talijanski jezik i izložila kompleksan proces učenja jezika uz pomoć konkretnih primjera.

Izlaganje Od teksta do gramatičkih pravila: pristup učenju / Dal testo alle regole grammaticali: percorsi di acquisizione, prof. dr. sc. Franco Finco, podijelio je u dva dijela. U prvom dijelu izložio je teorijski okvir tekstualnog pristupa gramatici, dok se drugi dio sastojao od grupnih vježbi. U središtu izlaganja istaknuo je ulogu teksta u nastavi talijanskog jezika i učenje gramatike, koje ne treba biti samo sebi svrha, već se učenje gramatike treba povezati s učenjem drugih segmenata znanja kako bi se razvile sve četiri jezične vještine komunikacije na stranom jeziku.

Nakon stanke Iva Peršić, mag. tal. phil., detaljno je izložila temu: Istraživanje tekstova uz pomoć korpusa / Esplorare i testi con i corpora. Istaknula je sve veću važnost korištenja novih tehnologija u školama, posebno kako bi se olakšalo i poboljšalo učenje sadržaja i razvile vještine analize, istraživanja i razvoja kritičkog rasuđivanja učenika. Izloženi primjeri potvrdili su potencijal primjene korpusa u nastavi, ali i mogućnostima prilagodbe aktualnih metoda istraživanja tekstova u izradi osobnog korpusa tekstova za poučavanje.

U izlaganju Interpretativno čitanje teksta: dikcija i fonetika / Lettura interpretativa del testo: dizione e fonetica, prof. Giorgio Amodeo, istaknuo je višeznačnost komunikacijskog obrasca ovisno o interpretativnoj namjeri, odnosno o tome koliko je naglašena jedna, a ne neka druga riječ u rečeničnom nizu, ukazujući na precizne razlike u talijanskom jeziku između govora i pisma. Varijacije različitih fonema između talijanskog i hrvatskog analizirao je kroz primjere ispravnog izgovora i kazališne dikcije. Uslijedila je radionica za praktično vježbanje pojmova stečenih tijekom predavanja. Osobnosti predavača i vješto odabrani primjeri pridonijeli su dinamičnosti i zanimljivosti predavanja.

Na kraju stručnog skupa izv. prof. dr. sc. Gianna Mazzieri-Sanković zaključila je stručni skup istaknuvši povezanost tema izlaganja i radionica.

Stručni skup su pripremile i vodile Iva Peršić, mag. tal. phil., Odsjek za Talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Marija Puškarić, prof., vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 457,02 KB)

Preuzmi