Najave i izvješća / 21. prosinca 2022.

Suvremene teme iz talijanistike: jezik, komunikacija i talijanska kultura

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, i u suradnji s Odsjekom za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, 1. prosinca 2022. godine održan je stručni skup s temom Suvremene teme iz talijanistike: jezik, komunikacija i talijanska kultura.

Program stručnog skupa sastojao se od predavanja, radionica i primjera iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

Navedeni sadržaji ponuđeni su s ciljem razumijevanja složenosti poučavanja talijanskog jezika kao stranog jezika, poučavanja gramatike, svrhovite primjene frazema u različitim komunikacijskim situacijama, korištenjem književnih tekstova, medija  i prikaza rješenja jezične inkluzivnosti, a s ciljem stvaranja što učinkovitije nastavne prakse.

U uvodnom izlaganju Od teksta do gramatičkih pravila: načini usvajanja jezika / Dal testo alle regole grammaticali: percorsi di acquisizione, prof. dr. sc. Franco Finco, Pädagogische Hochschule Kärnten, Klagenfurt, Austrija, nakon osvrta na važnost teksta kao središta nastavnog procesa, prikazao je teorijske temelje tekstualnoga pristupa gramatici. U radioničkom dijelu predstavio je raznovrsne primjere tekstualnog pristupa poučavanju gramatike u zadacima na različitim razinama znanja talijanskog jezika.

U izlaganju Nemojmo olako dizati ruke: frazeologija nije babaroga talijanskoga jezika / Non perdiamoci in un bicchier d’acqua: la fraseologia non è la bestia nera della lingua italiana, Iva Peršić, prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, istaknula je korisnost uključivanja frazeologije, kao skupa talijanskih frazema (u najširemu smislu riječi), u nastavu talijanskoga kao stranoga jezika s ciljem boljeg razumijevanja kulture i društva u kojima su nastali, povijesti, tradicije i vrijednosti govornika koji se njima služe u različitim aspektima svakodnevne komunikacije. 

U izlaganju Firenca 15. stoljeća i Lorenza Veličanstvenoga: književnost, umjetnost i TV serija Medici (2016. – 2019.) / La Firenze quattrocentesca di Lorenzo il Magnifico: letteratura, arte e la serie TV I Medici (2016-2019), dr. sc. Angela Fabris, izv. prof., Sveučilište u Klagenfurtu, Austrija, posebno se osvrnula na obilježja renesanse i glavne arhitektonske strukture Firence 15. stoljeća te na povezanost riječi i slike, biografija i likovne umjetnosti, povijesnih istina i filmskih prikaza. U radioničkom dijelu analizirala je dva soneta Lorenza Veličanstvenoga, kratak fragment Francesca Guicciardinija te nekoliko scena iz TV serije Medici.

U završnom dijelu dr. sc. Maja Đurđulov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci,svojim izlaganjem Jezične inovacije kao sredstvo inkluzije: mogućnost ili prijetnja? / Innovazioni linguistiche per un linguaggio inclusivo: opportunità o minaccia?, usmjerila je pozornost na vrlo aktualnu temu u talijanskome jezikoslovlju, točnije na prikaz raznih rješenja kojima se nastoji postići jezična inkluzivnost na jezičnoj, društvenoj, kulturnoj, ali i didaktičkoj razini za bolje razumijevanje mehanizama, posebice sociolingvističke dinamike te uporabe i stvaranja suvremenoga talijanskog jezika.

Evaluacija

(docx: 179,61 KB)

Preuzmi