Najave i izvješća / 10. kolovoza 2023.

Stvaranje odgovarajućeg okruženja za učinkovito i nesmetano odvijanje procesa učenja i poučavanja jačanjem transverzalnih kompetencija

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike engleskoga jezika Stvaranje odgovarajućeg okruženja za učinkovito i nesmetano odvijanje procesa učenja i poučavanja jačanjem transverzalnih kompetencija planiran je i održan 3. i 4. srpnja 2023. hibridno iz Nikola Tesla Experience centra i Gimnazije Karlovac. Uživo je u radu skupa sudjelovalo osamdesetak sudionika dok se njih preko 800 u skup uključilo putem AZOO Zoom Events platforme. Prvi dan skupa započeo je plenarnim predavanjima, a završio s dva bloka virtualnih i radionica uživo. Drugog dana skupa prvo su na rasporedu u dva bloka bile ponovljene radionice, nakon čega je uslijedio okrugli stol na temu transverzalnih kompetencija i završno plenarno predavanje. Ovaj skup je zamišljen kao nastavak kontinuirane podrške uvođenju predmetnog kurikuluma za engleski jezik te ujedno i kao dio projektnih aktivnosti Agencije za odgoj i obrazovanje unutar projekta e-škole.

Nakon prijave sudionika u sustav i registracije, sve prisutne je u ime domaćina skupa pozdravila ravnateljica Gimnazije Karlovac Snježana Štranjgar, prof., dok je u ime V. D. Ravnatelja Agencije Darie Kurtić, prof., organizatora skupa, sve prisutne pozdravio viši savjetnik za engleski jezik Davor Černi koji je ujedno održao i kratko uvodno predavanje na temu Što za nas znače transverzalne kompetencije? u kojem se osvrnuo na kompleksnost teme te njezinu

prisutnost u svakodnevnom radu učitelja i nastavnika stranih jezika. Europska unija prepoznala je još 2018. godine potrebu za definiranjem transverzalnih kompetencija učitelja i nastavnika u svrhu lakšeg praćenja brzih promjena kroz koje prolazi čitavi Svijet. Europski centar za moderne jezike u Grazu je 2021. godine odlučio pružiti podršku učiteljima i nastavnicima stranih jezika i definirati koje su to kompetencije potrebne za kvalitetan rad u nastavi stranih jezika.

U nastavku stručnog skupa Renata Ivanković, prof., iz Carneta, održala je predavanje na temu Adaptivno učenje i umjetna inteligencija u obrazovanju. Adaptivno učenje sa sobom donosi transformaciju u učenju i poučavanju jer individualizirani pristup pospješuje proces učenja, pružajući učenicima mogućnost da svoje učenje prilagode prema predznanju, stilu učenja i osobinama, potrebama, interesima i ciljevima. Umjetna inteligencija u obrazovanju podiže suvremeno obrazovanje na novu, značajniju razinu koja uzima u obzir svakog učenika na individualizirani način, prilagođavajući se njegovim interesima, mogućnostima, ali također nudi rješenja za područja gdje je učeniku potrebna pomoć, usmjerenje i način kako riješiti određenu teškoću u razumijevanju i primjenjivanju naučenoga. Na predavanju je bila predstavljena i analitika učenja i koje su ključne aktivnosti za postizanje prilagodljivosti dizajna učenja.

Završno plenarno predavanje bilo je na temu Leveraging Emotional Literacy to Develop Transversal Competencies in EFL Teachers, a održao ga je dr. sc. Dino Dumančić sa Sveučilišta u Zadru. Kroz predavanje istaknuta je važnost emocionalne pismenosti u razvoju transverzalnih kompetencija kod nastavnika engleskog jezika kao stranog jezika (EFL). Emocionalna pismenost odnosi se na sposobnost razumijevanja, upravljanja i izražavanja emocija, kako vlastitih tako i tuđih. Transverzalne kompetencije, poput međuljudske komunikacije, timskog rada, kreativnosti i samosvijesti, ključne su vještine koje nastavnici stranog jezika trebaju posjedovati kako bi uspješno obavljali svoj posao. Nastavnici koji su emocionalno pismeni imaju veću svijest o vlastitim emocijama i sposobnostima te su bolje opremljeni za upravljanje izazovnim situacijama u učionici. Oni su također sposobni razumjeti i podržati emocionalne potrebe svojih učenika, stvarajući time podržavajuće i poticajno okruženje za učenje. Predložene su i neke praktične strategije i alati za razvoj emocionalne pismenosti kod nastavnika stranih jezika.

Kako se skup održavao hibridno na AZOO Zoom events platformi, iskorištene su prednosti ove platforme te je uslijedilo održavanje dva kruga od 16 paralelnih radionica uživo i u virtualnom okruženju. Teme i predavači su bili: Milena Gilić Gerber: The power of good relationships in schools- tips and tricks!; Ankica Šarić: Multimodal & Media Literacy – 21st Century Literacies; Sven Tintor: Digital literacy for the teaching and learning of languages; Vedrana Dujnić Petrač Visual thinking routines; Ante Žderić: A good servant, a bad master; Daniela Pavlak Ćoso: Feel-Good Classroom Activities; Ivan Pločkinić: Integrating the Culture of Empathy in Language Teaching; Lejla Skalnik: Canva – Cooperation is the key to success; Melita Jurković: Cutting-edge competences in ELT; Zorana Vekić: Transversal Skills and 21st Century Skills; Anita Jokić: What can we learn from Winnie the Pooh?; Slađana Adamović: No Teacher is an Island – Collaboration as the Key to Successful Teaching; Ivana Hrastović Mandarić: Digital Literacy Skills-Teaching Pupils Internet Safety; Noemi Ajduković: You Better Think! (Everyday Critical Thinking Activities); Alenka Taslak i Ksenija Rumora: Fostering Collaboration in the EFL Classroom: Engaging Students through Collaborative Activities; Vlasta Svalina: Video u nastavi engleskog jezika; Goranka Erega – Media Literacy; Maja Labaš Horvat: Transversal competencies in Vocational Education and Training- moving towards modular teaching; Magda Maver: What are the benefits of healthy eating?; Gordana Bujanić Tretinjak: Gender equality – ideas for classroom; Nikolina Reder: CHATgpt in the English Classroom; Ana Perak, Kolinda Gabrilo i Dragana Bura: Projektna nastava (korelacija u nastavi); Ljerka Vukić: Webquests; Gracijela Orobabić: Razvoj transverzalnih kompetencija u radu s potencijalno darovitim učenicima – radionica, primjer dobre prakse; Boris Anić: The Climate Fresk Quizz. Radionice su održali i viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje: Filip Car – Competences for democratic culture and the importance of language; Andreja Silić – Stvaranje kvalitetnog okruženja za rano učenje stranog (engleskoga) jezika u dječjem vrtiću; Izabela Potnar Mijić – Asertivna komunikacija i Ružica Kandić u suradnji s voditeljicom ŽSV-a Ivanom Bokavšek na temu: Kompetentan učitelj je motivator učenja – Zajednička Erasmus+ mobilnost – praćenje rada u Ostravi.

Drugog dana skupa, nakon kratkog sažetka događanja prvog dana koje je predstavio viši savjetnik Davor Černi, sudionici su se ponovno uključili uživo i putem platforme AZOO Zoom events u ponovljene radionice.

Nakon stanke održan je okrugli stol na temu Transverzalnih kompetencija. Okrugli stol je moderirao viši savjetnik Davor Černi, dok su na pitanja odgovarale sveučilišne profesorice sa Zadarskog, Osječkog, Splitskog i Zadarskog sveučilišta: doc. dr. sc. Anna Martinović (Sveučilište u Zadru), prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač (Sveučilište u Osijeku), prof. dr. sc. Ivana Franić (Sveučilište u Zagrebu), doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina (Sveučilište u Splitu) i doc. dr. sc. Mirjana Semren (Sveučilište u Splitu). Kroz okrugli stol cijenjene kolegice iznijele su svoje stavove o temi transverzalnih kompetencija kroz sljedeća pitanja: Kako biste definirali transverzalne kompetencije u kontekstu nastavnika i učitelja stranog/engleskog jezika?; Koje su, prema vama, najvažnije transverzalne kompetencije koje nastavnici i učitelji stranog/engleskog jezika trebaju posjedovati?; Kako transverzalne kompetencije mogu doprinijeti kvaliteti nastave engleskog jezika?; Kako možemo integrirati transverzalne kompetencije u nastavne planove i programe za strani/engleski jezik?; Koje su najveće prepreke u razvoju transverzalnih kompetencija kod nastavnika i učitelja stranog/engleskog jezika?; Kako možemo osnažiti nastavnike i učitelje engleskog jezika u razvoju njihovih transverzalnih kompetencija?; Koji savjet dati budućim, ali i „postojećim“ nastavnicima i učiteljima vezano uz razvoj njihovih transverzalnih kompetencija u području nastave stranog/engleskog jezika?

Skup je završio predavanjem doc. dr. sc. Ivane Marinić (Sveučilište u Osijeku) na temu: Suvremene obrazovne metafore: Dobri učitelji su (manje plaćeni) menadžeri. U svojem predavanja profesorica Marinić osvrnula se kroz istraživanje na interne i eksterne stavove društva prema učiteljskoj odnosno nastavničkoj profesiji. Kroz završnu evaluaciju skupa sudionici su zamoljeni da kreiraju svoje obrazovne metafore na temu vlastite profesije.

Po završetku skupa, za sve sudionike koji su skupu prisustvovali uživo organizirano je vođenje kroz novootvoreni Nikola Tesla Experience centar.

Evaluacija

(pdf: 1,28 MB)

Preuzmi