Najave i izvješća / 8. siječnja 2018.

Poduzetništvo u odgojno-obrazovnom sustavu – Stvaranje kvalitete i raznolikosti s ciljem poticanja stvaralaštva i inovacija

stvaranje kvaliteteMeđužupanijski stručni skupovi za sve odgojno-obrazovne radnike održani su u Vinkovcima, 9. siječnja 2018. u OŠ Bartola Kašića i u Privlaci 10. siječnja 2018. godine u OŠ Stjepana Antolovića. Programski stručni skupovi su imali dva dijela.

U prvom dijelu su bila interaktivna izlaganja sa sljedećim temama: Poduzetništvo u odgojno-obrazovnom sustavu, voditelj Vesna Marović, viša savjetnica za učeničko poduzetništvo, Učenje temeljeno na projektu, Gordana Maršić, učiteljica mentorica i Poticanje poduzetništva kod učenika, Meri Matušan i Goranka Marković, profesorice savjetnice.

Drugi dio stručnih skupova činile su pedagoške radionice: Učenje temeljeno na projektu, voditeljica Gordana Maršić, Osobine poduzetnog pojedinca, voditeljica Meri Matušan, Poduzetničke vještine – team Building voditeljice voditeljice Kristina Čičak i Tanja Sušac, učiteljice savjetnice i Elementi poduzetničkog pothvata voditeljice Goranka Marković.

 

Cilj izlaganja Poduzetništvo u odgojno-obrazovnom sustavu bio je povećati svijest o poduzetničkom obrazovanju kao pedagoškom pristupu. Naglasak je bio na poduzetništvu kao međupredmetnoj temi, što znači da su je obvezni provoditi svi odgojno–obrazovni djelatnici u svim nastavnim područjima i na svim razinama, zatim vrlo zanimljivom utjecaju poduzetničkog obrazovanja na aktiviranje visoke razine motivacije kod učenika, angažman učenika, bolja uživljenost učenika u učenje i ublažavanje problema učeničke dosade i nezainteresiranosti. Poduzetništvo se može postaviti kao alat za mlade ljude u pokušaju stvaranja odluka važnih za društvo. Ako se takav interes može mobilizirati kao sastavni dio nastavnog plana i programa, to može pokrenuti udubljeno učenje i teoretsko znanje ugraditi u praktičan rad učenika.

Cilj izlaganja Učenja temeljenog na projektu (Project Based Learning, PBL) bio je objasniti razlike između projekata i učenja temeljenog na projektu s naglaskom na vezu projekta i okruženja u kojem se projekt odvija, odnosno njegovo predstavljanje javnosti.

Na taj način se povećava broj vještina koje se želi razviti kod učenika uz upućivanje u postupno rješavanje projektnog problema s prijedlozima njegova rješavanja.

Kroz predavanja i radionice Poticanje poduzetništva kod učenika sudionici skupa su upoznati s nekoliko konkretnih primjera iz prakse u školama u kojima se poduzetničko učenje primjenjuje. Također su dobili uvid u uloge nastavnika u razvijanju učeničke poduzetnosti, čak i u skromnim uvjetima. Prikazani su i primjeri kako školski projekti mogu donijeti poboljšanja u lokalnoj zajednici.

Sudionici skupa su kroz aktivno sudjelovanje u radionicama dobili uvid u moguće tehnike osmišljavanja ideja s učenicima i kako razvijati vlastitu poduzetnost, u važnost timskog rada te u primjenjivost projektnog načina učenja u svim školskim predmetima.

 

Pedagoškom radionicom Poduzetničke vještine – team building učitelji su vježbali kreativno i inovativno promišljanje, kako ga poticati kod učenika, razvijati poduzetničke vještine timskim radom uz procjenu pojedinca kao timskog igrača i shvaćanje potrebe dijeljenja odgovornosti.