Najave i izvješća / 12. lipnja 2010.

Stručno usavršavanje ravnatelja srednjih škola: Razvoj komunikacijskih vještina

Modularno stručno usavršavanje održat će se do kraja godine za sve ravnatelje srednjih škola

Stručno usavršavanje ravnatelja srednjih škola: Razvoj komunikacijskih vještina Međužupanijski stručni skup za ravnatelje srednjih škola, modul: Razvoj komunikacijskih vještina, održan je 10. i 11. lipnja 2010. godine u Rabcu. Na skup je sudjelovalo 40-ak ravnatelja srednjih škola Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Prema analizi evaluacijskih listića, stručni skup i voditelji edukacije, ocijenjeni su odličnom ocjenom. Ovo je već deveti stručni skup koji je ove kalendarske godine modularno organiziran za ravnatelje srednjih škola Republike Hrvatske. Osim ovog modula, paralelno se otpočelo i s radom u modulu Strateško planiranje, a do kraja kalendarske godine Agencija za odgoj i obrazovanje planira sa svojim licenciranim instruktorima održati edukacije u oba seminara na međužupanijskoj razini sa svim ravnateljima srednjih škola RH.

Stručno usavršavanje ravnatelja srednjih škola: Razvoj komunikacijskih vještina Ravnatelji koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati u radu na već održanim seminarima u svojim županijama, imaju mogućnost prisustvovati edukaciji u županijama u kojima se još nisu organizirali stručni skupovi u ova dva modula. O datumima i mjestima održavanja modularnih stručnih skupova, informacije se mogu dobiti kod voditelja županijskih stručnih vijeća za ravnatelje srednjih škola, ili kod mr. sc. Olega Đakovića, višeg savjetnika za ravnatelje srednjih škola.