Najave i izvješća / 20. siječnja 2018.

Modularno stručno usavršavanje ravnatelja o vođenju i rukovođenju srednjom školom/učeničkim domom

U Rijeci je 17. i 18. siječnja 2018. godine održan uvodni modul „Vođenje i rukovođenje školom/učeničkim domom –  tipične pogreške i propusti u radu ravnatelja“,  za sve ravnatelje srednjih strukovnih škola, gimnazija, srednjih umjetničkih škola i učeničkih domova RH-a u prvoj godini prvog mandata, kao i za one ravnatelje koji nisu odslušali ovaj modul. Skupu je prisustvovalo 60 novih ravnatelja, a vodili su ga treneri za modularno stručno usavršavanje ravnatelja: dr. sc. Oleg Đaković, Mario Rogač, prof., Zoran Pavletić, prof., te izv. prof. Stjepan Staničić.

Ravnatelji su se upoznali s temeljnim obilježjima ovladavanja vođenja i rukovođenja školskom/domskom ustanovom, s posebnostima vođenja srednje strukovne škole te se upoznali s tipičnim pogreškama i propustima u radu ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova. Ravnatelji su se upoznali sa obilježjima rada ravnatelja u prvoj godini prvog mandata, o odgovornosti ravnatelja, statusu, specifičnim problemima ravnatelja po vrstama škola. Posebna se pozornost na ovom stručnom skupu posvetila stručnim područjem koje se sada imenuje menadžmentom (management) ili vođenjem (leadership) u odgoju i obrazovanju, a sadržajno se konkretizira kao upravljanje školom, rukovođenjem školom i vođenjem zaposlenih u školi. Budući da se neki od spomenutih pojmova, u govornom izrazu često koriste kao sinonimi, ravnatelji su se u izlaganjima upoznali s tim terminološkim pitanjima. Po svojemu sadržaju i opsegu, ravnatelji su na primjerima iz prakse i teorijskim postavkama usvojili osnovni pojam upravljanje, jedan od ključnih sastavnica obrazovnog menadžmenta koji se odnosi na usklađivanje svih potencijala fizičkih, financijskih i ljudskih u školskom sustavu sa svrhom da pojedini elementi tog sustava, kao i sustav u cjelini, optimalno ostvare svoje ciljeve. Drugi važan pojam koji su ravnatelji također usvojili na ovom seminaru jest pojam rukovođenje, kao podsustav obrazovnog menadžmenta, ali i kao izvršna funkcija upravljanja. Potom su usvojili definirane i sadržajno određene sastavnice menadžmenta u obrazovanju i područja rada, funkcije i kompetencije ravnatelja. Također su se upoznali i s aktualnom problematikom rada ravnatelja u školskom sustavu RH, s metodikom rada ravnatelja u prvoj godini prvog mandata i s teorijom i praktičnom primjenom komunikacijskih vještina. Pozornost se također posvetila usvajanju osnovnih ravnateljskih kompetencija po područjima praktičnog ravnateljskog rada, upoznavanja sa sastavnicama menadžmenta u obrazovanju i o aktualnom pitanju profesionalizacije ravnateljske funkcije. Ravnateljima je predstavljen i objašnjen model Stjecanja osposobljenosti ravnatelja za rukovodnu funkciju kroz tri kronološke faze. Prva se faza odnosi na razdoblje prije postavljanja, druga je uvođenje u prvoj godini (prvim godinama) nakon postavljanja, a treća je faza tijekom rada nakon faze uvođenja..

Ravnatelji su upoznati i s funkcioniranjem svih pratećih službi državnih agencija i Ministarstva znanosti i obrazovanja i s karakterističnim obilježjima u radu ravnatelja u prvoj godini prvog mandata, njegovoj odgovornosti, statusu, popisu poslova, ovlastima i specifičnim problemima koji se najčešće pojavljuju o prvim godinama obavljanja dužnosti, od kojih su se u interaktivnom predavanju najviše zadržali na prepoznavanju realnosti u našem sustavu u kojemu se tek krenulo s  pripremnim osposobljavanjem prije stupanja na dužnost ravnatelja. Ravnatelji su dobili instrukcije i upute o važnim ravnateljskim poslovima vezanim uz stažiranja i polaganja stručnih ispita pripravnika u svojim školama, napredovanjima i obnovi zvanja, kao i tipičnim pogreškama u svezi tih poslova. Ravnateljima su također predstavljene i tipične situacije i pogreške koje se pojavljuju u području zasnivanja radnog odnosa, pri raskidanju ugovora u radu, pogreškama vezanim uz ugovor o radu, i uz rješenja o zaduženju te ostalim tipičnim pogreškama koje se pojavljuju u poslovima organizacije rada i nastave. Posebni blok predavanja bio je posvećen pedagoškoj dokumentaciji i obvezama ravnatelja u sferi odgovornosti prema istoj. Ravnatelji su se također upoznali sa rukovodnim ulogama u administrativnom i pedagoškom području rada škole u kojima ravnatelji trebaju  ostvarivati određene funkcije i imati odgovarajuće kompetencije koje su ravnateljima prezentirane kroz definirane standarde za ravnatelje, odnosno kompetencijske standarde.

U radioničkom dijelu modula, kroz set predavanja i vježbi, ravnatelji su stekli i usavršili dio ravnateljskih kompetencija vezanih uz područje vještina komuniciranja, s posebnim osvrtom na  govor, izlaganje, slušanje i pisanje.