Najave i izvješća / 25. kolovoza 2011.

Stručno usavršavanje na temu primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Ivana Petanjek, prof., u suradnji s UNICEF-om organizira stručno usavršavanje stručnih suradnika svih profila u osnovnoj i srednjoj školi na temu primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Stručni suradnici educirat će se za provedbu paketa radionica na osnovi publikacije Govorimo o mogućnostima – Vodič kroz učenje o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom koju je izdao UNICEF.

Stručni skupovi održat će se 15. i 16. rujna 2011. godine u Zagrebu za stručne suradnike Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije te Grada Zagreba i 7. i 8. studenoga 2011. godine u Osijeku za stručne suradnike Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Stručni suradnici upoznat će se s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i pripremiti za provođenje radionica na temelju priručnika „Govorimo o mogućnostima“.

Radionice su namijenjene učenicima sedmog i osmog razreda osnovne škole i učenicima prvog razreda srednje škole s ciljem upoznavanja Konvencije i senzibilizacije prema učenicima s teškoćama.