Najave i izvješća / 31. kolovoza 2010.

Stručni skupovi za učitelje i nastavnike matematike Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije

Nakon dugo vremena učitelji i nastavnici matematike Splitsko-dalmatinske (27. i 30 kolovoza) 2010.), Šibensko-kninske (26. kolovoza 2010.), Zadarske (25. kolovoza 2010.) i Dubrovačko-neretvanske županije (31. kolovoza 2010.) našli su se zajedno na istom stručnom skupu da bi sagledali različite načine i strategije poučavanja koji se primjenjuju u nastavnoj praksi, zajedno raspravljali o problematici prijelaza učenika iz osnovne u srednju školu te upoznali nove tehnološke trendove i strategije poučavanja.

U prvoj obrađenoj temi Balans konceptualnog i proceduralnog znanja u matematici, metodičarka s Filozofskog fakulteta u Splitu dr. sc. Irena Mišurac Zorica, ukazala je na glavne značajke i razlike školske i znanstvene matematike te uspoređujući elemente tradicionalne i suvremene nastave, uz kratki prikaz trenutnog stanja u odgojno-obrazovnom sustavu temeljenog na istraživanju, dala je jasne smjernice usklađivanja proceduralnog i konceptualnog znanja u matematici, teorijski i praktično na primjeru.

Balans konceptualnog i proceduralnog znanja u matematici.

Nakon kraćeg izlaganja o problematici prijelaza učenika iz osnovne u srednju školu, prikaza rezultata provedenih ispita predznanja, učitelji i nastavnici su u grupnom radu nastavili raspravu o sadržajima koji se (ne)obrađuju te očekivanjima nastavnika na početku srednjoškolskog obrazovnog razdoblja o znanjima učenika. Rezultati zajedničke rasprave i grupnog rada bili su prijedlozi ispita predznanja za učenike 1. razreda srednjih škola različitih smjerova (gimnazije i strukovne škole) o kojima se nakon svega povela javna rasprava.

Karike smo istog lanca ZD i DU
Od završnog do ispita predznanja ŠI
Karike smo istog lanca ST

U drugom bloku predavanja sudionici su upoznati s novim tehnološkim trendovima i mogućnostima informacijsko-komunikacijske tehnologije te na njima temeljenim strategijama poučavanja. Poseban naglasak stavljen je na različite načine uporabe tehnologije, prednosti i nedostatke te obrazovne ishode takvog stila poučavanja. Pri tome su korišteni mnogobrojni primjeri uporabe programa dinamičke geometrije, primjeri različitih izvora za učenike i nastavnike, mogućnosti učenja i poučavanja na daljinu te uporaba digitalne bijele ploče.

Vizualizacijom do razumijevanja
Geometrija prostora kroz predškolsko obrazovanje i osnovnu školu
Računalo u nastavi matematike: uporaba i ishodi
E-učenje i poučavanje – web konferencija
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike
Comenius projekti
Tehnološki trendovi u učionici – digitalna bijela ploča
Tehnologija u nastavi matematike osnovne škole: uporaba i ishodi
Tehnologija u nastavi matematike srednje škole: uporaba i ishodi
Projektna nastava u OŠ Blato – Putovanje i Poduzetnik

U završnoj riječi naglasak je stavljen na potrebu i važnost cjeloživotnog učenja (formalnog, neformalnog i informalnog) te osobnog profesionalnog razvoja s ciljem postizanja boljih obrazovnih postignuća učenika ali i osobnog zadovoljstva.

Predavanja sa stručnih skupova objavljujemo u privitku.

Viša savjetnica za matematiku
Nives Jozić, prof.

Dokumenti