Najave i izvješća / 6. srpnja 2011.

Stručni skupovi Poučavanje o interpretacijama u nastavi povijesti, lipanj 2011.

Viša savjetnica za povijest Agencije za odgoj i obrazovanje Loranda Miletić održala je u lipnju mjesecu 2011. godine tri stručna skupa za učitelje povijesti na temu Uloga povijesnih koncepata u konstrukciji historiografskih naracija i objašnjenja – Poučavanje o interpretacijama u nastavi povijesti. Stručni skup za učitelje povijesti u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji održan je 27. lipnja 2011. u Zadru, a za učitelje Splitsko-dalmatinske županije 29. lipnja u Solinu i 30. lipnja u Splitu.

Objavljujemo prezentacije predavača sa skupa.