Najave i izvješća / 23. rujna 2010.

Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i njihove mentore u Zagrebu

Stručni skup za vjeroučitelje pripravnike i njihove mentore osnovnih i srednjih škola grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske i Međimurske županije održan je 23. rujna 2010. u OŠ Ivana Gundulića u Zagrebu. Tema Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita obrađena je kroz dva predavanja i radionice. Suorganizator stručnoga skupa je Ured za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije.

Dokumenti