Najave i izvješća / 30. svibnja 2018.

Stručni skup za ravnatelje osnovnih škola u 1. mandatu: Samovrednovanje i organizacija rada škole

Dana 24. svibnja 2018. godine u velikoj dvorani MZO-a u Zagrebu  održan je stručni skup za ravnatelje OŠ u 1. mandatu. Na početku skupa sudionike je pozdravila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, Jadranka Žarković-Pečenković, prof. Ravnateljica je čestitala novoizabranim ravnateljima te im zaželjela uspješan rad. U svojoj pozdravnoj riječi ravnateljica je naglasila da na zahtjevnnom i odgovornom putu kojim kroče ravnatelji škola uvijek mogu računati na stručnu pomoć Agencije i viših savetnika za ravnatelje OŠ.

Tijek samovrednovanja škole, moguće zapreke na koje mogu naići kroz provedbu samovrednovanja te preporuke kako samovrednovanje uspješno prenijeti u razvojni plan škole, ravnateljima je iznijela Biserka Špiljak, ravnateljica OŠ Viktora Kovačića, Hum na Sutli.

O radu ravnatelja u 1. manadtu, zahtjevima koji se pred njih postavljaju, zakonodavnim okvirima rada te uočenim propustima ravnatelje je upoznao Mario Rogač, prof., viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola.

Viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola Vlade Matas, prof., prikazao je ravnateljima strukturu Godišnjeg plana i programa rada škole, ukazao ne propuste koji se javljaju pri planiranju i naglasio potrebu odgovornog ponašanja sa svim materijalima koji se objavljuju na mrežnim stranicama škole.

Kako bi se ravnateljima olakšalo postupanje u sitacijama kada radnici ustanova zanemaruju svoje radne obveze, viši savjetnik, Vlade Matas, je upoznaoravnatelje sa sljedom radnji koje je neophodno poduzimati u svrhu učinkovitog i zakonom propisanog postupanja.

Na kraju skupa je ostalo dovoljno vremena za pitanja sudionika vezana uz teme koje su obrađene na stručnom skupu, kao i za sve druge dvojbe s kojima su se ravnatelji susreli u svom dosadašnjem radu.