Najave i izvješća / 22. svibnja 2010.

Stručni skup Sport i nasilje u Europi

Zaključak skupa je da se represijom, a bez prevencije, problem nasilja na sportskim događanjima neće riješiti

Stručni skup Sport i nasilje u EuropiStručni skup Sport i nasilje u Europi koji su organizirali Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo policije, u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Veleposlanstva Republike Francuske u RH, održan je 21. svibnja 2010. godine u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Drugi skup o temi nasilja u sportu okupio je brojne predstavnike, ravnatelje i djelatnike odgojno-obrazovnih i sportskih ustanova u Hrvatskoj, predstavnike HOO-a i HNS-a, studente i učenike među kojima su bili i polaznici Policijske akademije za zanimanje policajac.

Prigodnim riječima skup su otvorili u ime organizatora i pokrovitelja Krunoslav Borovec, načelnik Odjela za odnose s javnošću MUP-a, Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, Željko Klarić, ravnatelj Uprave za šport MZOŠ-a te Nj. E. Jerome Pasquier, veleposlanik Republike Francuske u RH.

Krunoslav Borovec u svom izlaganju o aktualnoj problematici nasilja i huliganizma na sportskim priredbama s motrišta MUP-a kazao je da u brojnim raspravama koje se vežu uz huliganizam i sport pokušavamo odgovoriti na pitanje gdje je problem: u lošem zakonu, u nezadovoljavajućoj infrastrukturi na stadionima, u policiji, zaštitarima koji loše rade svoj posao?

– Problem nije ni u jednoj od spomenutih kategorija, nego je problem u čovjeku pojedincu koji u masi dobiva neku novu negativnu sinergiju, neku novu negativnu energiju koju na loš i negativan način iskazuje – naglasio je Borovec. Stavljajući naglasak na prevenciju, rekao je da Krunoslav Borovecmijenjati zakon znači bazirati prevenciju na zakonskoj regulativi, a to je ono što će između ostalog MUP pokušati napraviti iniciranjem izmjene i dopune Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima. S tim u svezi spomenuo je i da će se određena ponašanja, koja su se dosada tretirala kao prekršaj dići u sferu kaznene odgovornosti te da se razmišlja sankcionirati i prekršaje, koje naši državljani počine u inozemstvu.

– Neće biti dovoljno u Hrvatskoj mijenjati zakon, izgraditi infrastrukturu, nego će trebati napraviti puno više, a to je pitanje odgoja, odrastanja, tretiranja pojedinaca koji se kasnije udružuju u neke ekstremne navijačke skupine – kazao je Borovec i tu tom pogledu pozdravio inicijativu AZOO-a i MZOŠ-a u provođenju Akcijskog plana za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim stadionima i izvan njih. Borovec se osvrnuo se i na rad navijačkih udruga za koje je rekao da se samo načelno i deklarativno ograđuju od nasilja, izgreda, divljaštva, ali ne i stvarno.

Vinko FilipovićRavnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović istaknuo je da nerede na sportskim događanjima ne izazivaju navijači, nego huligani te da bi se s njima trebaju baviti sve istance društva.

– Mi kao Agencije za odgoj i obrazovanje, koja se brine oko 60 odgojno-obrazovnih radnika, također se bavimo time organizirajući ovakve i slične stručne skupove. Međutim kad je u pitanju huliganizam jasno treba reći da osnovni problem dolazi iz obitelji – naglasio je ravnatelj Filipović.

Nataša MudžaloKoje mjere edukacije za sprečavanje nasilja na sportskim stadionima, među ostalim provodi Agencija za odgoj i obrazovanje, u suradnji s MZOŠ-om, predstavila je Nataša Mudžalo iz Uprave za šport MZOŠ-a. Govoreći o Akcijskom planu za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim stadionima i izvan njih predstavila je čitav niz mjera edukacije koje su prilagođene različitoj dobi djece i mladih.

Dominique BodinO problemu sporta i nasilja na skupu su zanimljiva izlaganja održali istaknuti francuski stručnjaci Dominique Bodin i Stephane Heas, predavači sociologije na Odsjeku znanosti i tehnologije za fizičku kulturu i sport Sveučilišta u Rennesu, ali i uvaženi hrvatski stručnjaci iz Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog nogometnog saveza i Sveučilišta u Zagrebu, među kojima Dražen Lalić, Zoran Cvrk, Dubravko Perec iz Odjela za javni red Ravnateljstva policije te sportski novinari Zdravko Reić i Jura Ozmec. Kao edukativni materijal sudionicima je podijeljena stručna knjiga Sport i nasilje u Europi“ francuskih autora Bodina, Robena i Heasa.