Najave i izvješća / 8. siječnja 2010.

Stručni skup Povezanost prirodoslovnih, tehničkih i društvenih sadržaja u Rijeci

Međužupanijski stručni skup za nastavnike biologije Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije održan je 8. siječnja 2010.u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi i Prirodoslovnom muzeju u Rijeci. Tema skupa Povezanost prirodoslovnih, tehničkih i društvenih sadržaja, kao preduvjet kvalitete bioloških znanosti realizirana je kroz predavanje prof. dr.sc. Saše Zelenike Znanost i etičnost za bolju budućnost koji je istaknuo da znanost sada pruža fascinantne mogućnosti, ali i da tehnologijski razvoj čovječanstva dovodi do neporecivih problema, primjerice ekoloških i onih povezanih s “efektima staklenika”, dok nedostatna povezanost s društvenim procesima ne pridonosi dobrobiti za velike slojeve stanovništva i prijeti stvaranjem odbojnosti šire javnosti prema rezultatima znanstvenog rada. Ukratko je ukazao na tendencije, te na razvoj bio-, info- i posebice nanotehnologija kao glavnih pravaca razvoja znanosti sada. Ilustriao je neke od impresivnih mogućnosti koje nanotehnologije pružaju, a u završnom dijelu problematizirao je etički i moralni aspekt rada na nanotehnologijskim rješenjima kao često zanemarenu društvenu i javnu odgovornosti znanstvenika.

U radionici Istraživačka nastava i iskustveno učenje u nastavi biologije koju je pripremila mr. sc. Željka Modrić, viši kustos u Prirodoslovnom muzeju Rijeka, ponuđen je predložak kako učenicima približiti građu i ulogu lista te brojne anatomske i morfološke promjene koje su različite biljne vrste stekle u svojoj evolucij, a sve kako bi se prilagodile izazovima okoliša i preživjele.
U izlaganje i na radionici Motivacija u nastavnom procesu viša savjetnica Borjanka Smojver, naglasila je važnost motivacije svih sudionika nastavnog procesa. Motivacija koja je razasuta na različitim mjestima nastavne strukture (pojedinac koji uči, poučavatelj, škola…), „neuhvatljiva“ je jer njenu je dinamičnost i korelativnost s velikim brojem različitih faktora teško pratiti. Uz podsjetnik na aspekte, oblike i forme motivacije, stavljeni su u suodnos motivacija i zahtjevanost odnosno pristup poučavanju. Iskustvo sudionika iskorišteno je kao podsjetnik na neke motivacijske aktivnosti i tehnike.

Cilj stručnog usavršavanja koji uključuje nove spoznaje, jačanje stručnih kompetencija, razmjenu iskustva i dodatnu motivacija nastavnika uspješno je realiziran u prilog čemu govori evaluacija seminara.

Borjanka Smojver, dipl.ing.
viša savjetnica za kemiju i biologiju