Najave i izvješća / 9. travnja 2010.

Stručni skup Okoliš, prehrana i zdravlje za učitelje i nastavnike biologije

Stručni skup Okoliš, prehrana i zdravlje za učitelje i nastavnike biologijeU organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je od 7. do 9. travnja 2010. stručni skup državne razine namijenjen učiteljima i nastavnicima biologije. Već četvrtu godinu za redom državni se skupovi biologa organiziraju u okviru nadasve aktualne teme održivog razvoja. Ove je godine poveznica niza predavanja, radionica i izlaganja iz prakse bila: Okoliš, prehrana, zdravlje. Argumenti za posebnu usmjeravanje pozornosti pitanjima zdravlja su: Svjetski dan zdravlja koji se obilježava 7. travnja, realizacija državne Strategije suzbijanja pretilosti, promicanja zdrave prehrane i fizičke aktivnosti, u čijoj će provedbi značajnu ulogu imati učitelji i nastavnici biologije te promišljanje o smjernicama zdravstvenog odgoja s obzirom na njegov, još neizvjestan položaj u okviru Nacionalnog kurikuluma i način provedbe.

Na skupu je sudjelovalo oko 150 nastavnika i učitelja biologije, a program rada obuhvatio 10 predavanja uglednih stručnjaka – specijalista za različita područja, 2 terenske nastave i 3 radionice, 4 posterske prezentacije iskustava o provedbi zdravstvenog odgoja iz školske prakse te raspravu i razmjenu iskustava.

Stručni skup Okoliš, prehrana i zdravlje za učitelje i nastavnike biologijeO neurobiološkim, fiziološkim i biokemijskim aspektima prehrane i prehrambenih navika govorile su prof. dr. sc. Marija Hefer Lauc i dr. sc. Donatella Verbanac. Dr. sc. Dražen Šimleša ponudio je cjeloviti pogled na utjecaj proizvodnje i potrošnje hrane na okoliš. Trendovi svjetskog gospodarstva s posljedičnom nejednolikom raspodjelom dobara te s njima vezani društveno-politički čimbenici izravno i neizravno utječu na zdravlje okoliša i društva i pojedinca. Stoga bi bilo nedostatno razmatrati pitanja zdravstvenog odgoja, kao i odgoja i obrazovanja za održivi razvoj bez uključivanja prava pojedinaca i društvenih skupina te osposobljavanja učenika za ulogu aktivnih građana koji su se spremni založiti za vlastita prava, ali i za zaštitu prava drugih, posebno deprivilegiranih skupina. O važnosti odgoja i obrazovanja za ljudska, građanska i dječja prava govorila je viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanja Mirjana Kazija,prof. Pitanje održivosti, kao i pitanja zdravlja usko su vezana uz etička pitanja, odnosno uz utvrđivanje i njegovanje pozitivnih društvenih (i osobnih) vrijednosti. O vrijednostima je govorila prof. dr. sc. Dubravka Miljković, a o etičkim načelima i odgovornosti znanstvenika govorio je dr. sc. Saša Zelenika. Koliko je velika i važna uloga emocija za razvoj ljudskog bića, za njegovo funkcioniranje u odnosima s drugim ljudima, ali i za njegovu fiziologiju pokazala su predavanja M. Hefer Lauc i D. Miljković. Konačno, komparativna analiza rezultata istraživanja ponašanja, navika i stavova 15-godišnjaka iz tridesetak europskih zemalja koju je pokazala dr.sc. Marina Kuzman, dala je nedvojbene argumente za provedbu zdravstvenog odgoja, koji bi bio jasno definiran i u odgojno-obrazovnom sustavu dobro utemeljen.

U radionicama su sudionici raspravljali o emocijama u odgoju i obrazovanju, o razvijanju sposobnosti donošenja odluka i sposobnosti pružanja otpora pritisku vršnjačke skupine te o primjerima povrede prava učenika i adekvatnom postupanju. Terenske su nastave ponajprije imale cilj upoznavanja specifičnih eko-sustava i životnih zajednica, no svakako su išle u prilog i poticanju kretanja, čija je važnost nezaobilazna u kontekstu promišljanja o zdravlju.

Na početku skupa sudionike su prigodnim programom pozdravili učenici OŠ Frana Krste Frankopana iz Krka, područna škola Baška te pomladak folklornog društva Šoto. Prikazivanjem tradicijske i kulturno-povijesne baštine svojeg kraja mladi su plesači i recitatori osvojili simpatije učitelja i nastavnika iz cijele Hrvatske. Sudionike su također pozdravili načelnik općine Baška Toni Juranić, direktorica Turističkog ureda TZ Baška Majda Šale i direktorica JU Priroda Primorsko-goranske županije Sonja Šišić. Svaki je od govornika pridonio upotpunjavanju zanimljive slike o mogućnostima i prijetnjama održivog razvoja Baške, Krka i Primorsko-goranske županije.

Diana Garašić, viša savjetnica za biologiju

Dokumenti