Najave i izvješća / 14. ožujka 2011.

Stručni skup Inkluzija učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i rad pedagoga s učenicima s teškoćama

Stručni skup za stručne suradnike pedagoge osnovnih škola Inkluzija učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i rad pedagoga s učenicima s teškoćama održan je 8. ožujka 2011. u Hrvatskoj obrtničkoj komori u Zagrebu i 10. ožujka 2011. u V. OŠ Varaždin u Varaždinu. Na stručnom skupu predavanja su održali Edita Ružić, Damir Klemenčić i Verica Stepić. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa.