Najave i izvješća / 30. kolovoza 2019.

Stručno usavršavanje odgojitelja za pripremu kvalitetnog odgojno-obrazovnog konteksta i didaktičkih materijala

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Trnsko u Zagrebu, u objektu na Kajzerici, 28. kolovoza 2019. godine održan je stručni skup Priprema kvalitetnog odgojno-obrazovnog konteksta i didaktičkih materijala u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Na stručnom usavršavanju sudjelovalo je 95 odgojitelja i stručnih suradnika iz Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Uvažavajući najnovije znanstvene spoznaje i stručnu literaturu o načinima učenja djece rane i predškolske dobi, polazeći od sociokostruktivističke paradigme, posebnu je pozornost potrebno staviti na aktivnost djeteta i interakciju s njegovom okolinom, istaknula je organizatorica skupa mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za predškolski odgoj Agencije za odgoj i obrazovanje. Potrebe djece i načini njegova učenja i razvoja temelj su za osmišljavanje kvalitetnih uvjeta u institucijskim uvjetima ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te planiranje i ostvarivanje kvalitetnih kurikuluma, naglasila je. Oblikovanjem prostora, na indirektan način oblikujemo vlastita ponašanja i djelovanja, ali i ponašanja i djelovanja djece. Stvaranje okruženja primjerenog djeci u određenim uvjetima pojedine predškolske ustanove temelji se na istraživanju odgojne prakse. Ove aktivnosti podrazumijevanju niz usklađenih aktivnosti a temelje se na kvalitetnim stručnim znanjima odgojitelja i stručnih suradnika te njihovu kontinuiranom stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju. Iz tog razloga na početku pedagoške godine organizirano je stručno usavršavanje s tom temom da bi se posebna pozornost posvetili jačanju kompetencija odgojitelja za bolje razumijevanje, proučavanje i mijenjanje kvalitetnog okruženja. Jer kvalitetno osmišljen kontekst koji uključuje niz djeci primjerenih poticaja, didaktičkih materijala i igračaka te okruženje koje omogućuje interakcije, istraživanja, kretanje, razvoj samostalnosti itd. izravno ovise o kompetencijama odgojitelja i stručnih suradnika.

Uvodno izlaganje održala je red. prof. dr. sc. Anka Jurčević Lozančić, s temom: Kvalitetno pripremljen pedagoški kontekst kao preduvjet kvalitetnih odnosa i interakcija u dječjem vrtiću.

Program skupa planiran je i ostvaren u suradnji odgojitelja i stručnih suradnika iz dječjih vrtića: Dječja igra, Izvor, Potočnica, Tatjane Marinić, Trešnjevka i Trnsko u Zagrebu, koji su kvalitetno pripremili i ostvarili kratka izlaganja o primjerima svoje prakse te radionice:

Izlaganja/ primjeri iz prakse:

 • Od mikro ka makro promjeni – stvaranje prostorno-materijalne baze za razvoj ostalih segmenata odgojno-obrazovnoga procesa, Nika Prvonožac, odgojitelj, Ines Ljubej, odgojitelj, DV Potočnica, Zagreb
 • Refleksivna praksa – temelj stvaranja i (p)održavanja kvalitetnog prostorno-materijalnog okruženja, Sanja Kolarić Piplica, mag. paed., DV Dječja igra, Zagreb
 • Materijalni kontekst ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i međuovisnost dimenzija kulture ustanove, Đurđa Grozdranović, prof. ped., stručni suradnik mentor, DV Trešnjevka, Zagreb
 • Suvremeni odgojitelj, Ivana Brkić, prof. ped i soc., stručni suradnik pedagog, DV Tatjane Marinić, Zagreb
 • Organizacijski i prostorno-materijalni kontekst u funkciji razvoja suradničke kulture vrtića (suradnički odnosi, suradničko učenje), Dinka Žuvela, prof. ped., stručni suradnik mentor, DV Izvor, Zagreb
 • Vidljivi aspekti implicitne pedagogije kroz specifičan način oblikovanja prostorno-materijalnog okruženja djece u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Maja Račić, stručni suradnik pedagog, DV Trnsko, Zagreb.

Radionice:

 • Kako planirati prostorno-materijalni kontekst koji će osigurati razvoj različitih kompetencija djece, Anita Malašić, mag. paed., stručni suradnik pedagog, Nika Prvonožac, odgojitelj, Ines Ljubej, odgojitelj, DV Potočnica, Zagreb
 • Od istraživanja do stvaranja – istraživačke aktivnosti kao podrška kreativnom potencijalu svakog djeteta, Romina Grubišić, odgojitelj, Sanja Kolarić Piplica, mag. paed., DV Dječja igra, Zagreb
 • Oblikovanje optimalnog pedagoškog konteksta za življenje djeteta u dječjem vrtiću, Marina Kunovec, mag. praesc. educ. Gordana Sikirić, odgojitelj, DV Trešnjevka, Zagreb
 • Kvalitetna didaktika – pozitivni poticaji, Carmen Gorički, odgojitelj mentor, DV Tatjane Marinić, Zagreb
 • Organizacijski i prostorno-materijalni kontekst u funkciji razvoja suradničke kulture vrtića (suradnički odnosi, suradničko učenje), Helena Kecerin Penzar, odgojitelj mentor, Terezija Zakarić, odgojitelj mentor, Soraja Čamber Vertlberg, prof. psih., stručni suradnik mentor, Dinka Žuvela, prof. ped., stručni suradnik mentor
 • Uloga implicitne pedagogije u pripremi kvalitetnog odgojno-obrazovnoga konteksta, Franka Miko-Matošević, odgojitelj, Diana Gašparović, odgojitelj, Maja Račić, prof. ped., stručni suradnik pedagog.
 •  

Voditelji pojedinih radionica i odabrani predstavnici dali su kratki prikaz tijeka događanja te izvješća o ostvarenome. U završnom je dijelu stručnoga skupa ostvarena rasprava te su izneseni zaključci.

viša savjetnica mr. sc. Andreja Silić