Najave i izvješća / 4. studenoga 2019.

Stručno usavršavanje odgojitelja o umjetničko-pedagoškim istraživanjima

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Dječjem vrtiću Maslačak u Krapinskim Toplicama, 29. listopada 2019. godine održan je jednodnevni međužupanijski stručni skup Umjetničko-pedagoška istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Na stručnom usavršavanju sudjelovalo je devedesetak odgojitelja i stručnih suradnika iz Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

Stručni skup je vodila viša savjetnica za predškolski odgoj Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu, mr. sc. Andreja Silić.

Ciljevi stručnoga skupa: osvještavanje i produbljivanje znanja o važnosti umjetnosti i umjetničkih aktivnosti (likovnih, glazbenih, plesnih, dramsko-scenskih) u cjelovitom razvoju djece rane i predškolske dobi; osvještavanje vlastitih sposobnosti i kompetencija; usvajanje osnova za kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje kvalitetnog konteksta u dječjem vrtiću, usvajanje osnova za uspostavljanje kvalitetne suradnje s drugim ustanovama iz područja kulture, npr. umjetničkim galerijama, glazbenim školama, muzejima itd. te osmišljavanje, planiranje i vođenje istraživanja u području umjetnosti u dječjem vrtiću.

Metode i oblici rada bili su: interaktivna predavanja, radionice i rasprava.

Plenarna predavanja održale su viša predavačica Josipa Kraljić i izvanredna profesorica, dr. art. Antonija Balić Šimrak sa Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Viša predavačica Josipa Kraljić vodila je interaktivno predavanje Glazba i pokret, kojim je sudionicima praktično prenijela načine na koje se kvalitetna glazba, pokret i ples mogu primjenjivati u odgojno-obrazovnome radu i približiti djeci rane i predškolske dobi izvanredna profesorica. Dr. art. Antonija Balić Šimrak prezentirala je Istraživanja u području umjetnosti – oblikovanje vizualnog i videoeseja. Metode koje umjetnici koriste u istraživanju ujedno su i dobro poznate metode odgojiteljima i stručnim suradnicima u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, budući da se radi o kvalitativnim metodama karakterističnima za pedagošku dokumentaciju, a istraživači su refleksivni praktičari koji istraživanje provode na vlastitom radu te na taj način unapređuju obrazovnu praksu (Cohen, Manion, Morrison, 2007.) Umjetnički projekti i umjetnička istraživanja u odgoju i obrazovanju osiguravaju integrirano učenje kombinirajući umjetnost s drugim sadržajima, osiguravajući pritom bolje razumijevanje i motivaciju (Županić Benić, 2016). Dr. art. Antonija Balić Šimrak zaključuje da istraživanja u području umjetnosti koja se provode u odgojno-obrazovnom procesu trebaju voditi brigu o svim aspektima djetetova razvoja, trebaju se prilagoditi osobnosti svakoga pojedinog djeteta te na taj način u djece podržati kreativni potencijal koji će im omogućiti da u daljnjem radu i razvoju koriste teorijsko znanje za praktičnu primjenu i stvaralaštvo.

Nakon plenarnih predavanja, slijedili su prikazi dobre prakse koje su predstavili odgojitelji i stručni suradnici iz dječjih vrtića Srednjaci, Špansko i Potočnica u Zagrebu:

Uloga odgojitelja u poticanju dječjeg glazbenog stvaralaštva – Sergejevna Pavuša, odgojitelj savjetnik, Irena Petrak, odgojitelj i Petra Plevnik, prof. ped., stručni suradnik pedagog iz DV Srednjaci, Zagreb

Multimodalno okruženje u oblikovanju umjetničkih aktivnosti u vrtiću – Dubravka Čekolj, odgojitelj i Helena Burić, prof. ped., stručni suradnik mentor iz DV Špansko, Zagreb

Istraživanje u području pokreta i plesa s djecom rane i predškolske dobi – Lidija Ferin Lanz, odgojitelj mentor iz DV-a Potočnica, Zagreb.

Predavači iz navedenih vrtića u trećem su dijelu programa vodili praktične radionice vezane uz izložene primjere svoje prakse, u manjim skupinama.

U završnome dijelu programa, voditelji pojedinih radionica i odabrani predstavnici dali su izvješća o ostvarenome, ostvarena je rasprava o stručnome skupu te su izneseni zaključci.

Program stručnoga skupa (DOCX: 15.17 Kb)