Najave i izvješća / 10. prosinca 2018.

Stručni skup za voditelje ŽSV-a ususret promjenama: Škola za život

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 30. studenoga 2018. održan je stručni skup Ususret promjenama: Škola za život, namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika psihologa u osnovnim i srednjim školama te nastavnika psihologije iz cijele Hrvatske.

Pozdravne riječi uputio je dr. med. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba te više savjetnice za psihologe Vilma Bednar i Vesna Ivasović.

Tatjana Orešković, suradnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, predstavila je projekt Škola za život i na zanimljiv i poticajan način prenijela sudionicima važne i korisne informacije. Nakon toga prikazala je Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika, s naglaskom na aspekt socio-emocionalnog razvoja. Istaknula je da skrb o darovitim učenicima u našem odgojno-obrazovnom sustavu postoji i popraćena je zakonskim aktima, ali nije sustavna, odvija se samo u nekim školama, neujednačene je razine i često ne odgovara potrebama darovitih te je nužno osigurati im obrazovanje koje odgovara njihovim znanjima i sposobnostima. Naglasila je važnost socio-emocionalne podrške darovitim učenicima koja se nerijetko zanemaruje zbog usmjerenosti na kognitivni razvoj. Prezentirala je kriterije za procjenu prikladnosti odgojno-obrazovne podrške.

Stručna suradnica psihologinja Marija Gliha Družetić iz OŠ Vladimira Nazora u Rovinju prezentirala je programa rada s grupom potencijalno darovite djece koji je osmislila i u suradnji s učiteljima počela provoditi prije 10 godina s ciljem poticanja praktičnih vještina i informatičkih znanja, stručnog poticanja uočenih sposobnosti i talenata te prevencije mogućih poremećaja u ponašanju. Tanja Tuhtan Maras, stručna suradnica psihologinja iz OŠ Gornja Vežica u Rijeci prikazala je način rada s darovitim učenicima u svojoj Školi. Opisala je školsku politiku u radu s darovitima te tijek razvoja programa rada koji je započeo edukacijom učitelja, suradnjom s Učiteljskim fakultetom i Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i razvio se u vrlo uspješan program koji se kontinuirano razvija i obogaćuje. 

Nada Kegalj, stručna suradnica psihologinja u OŠ Podmurvice u Rijeci održala je radionicu Escape room – oblik rada s darovitima.

Stručne suradnice psihologinje iz osnovnih i srednjih škola u kojima se eksperimentalno provodi Škola za život, Tanja Gulan iz OŠ Benkovac, Marija Gradečak iz Srednje škole Vice Vlatkovića u Zadru te Alka Alfirev Radmanović iz Srednje škole Dugo Selo i Ivana Delač iz III. gimnazije u Zagrebu prikazale su edukacije u koju su bile uključene, korisne digitalne alate,  iskustva s provedbom i primjenom novih organizacijskih oblika u sklopu eksperimentalnog programa Škola za život te dojmove nastavnika, učenika i roditelja koje su statistički obradile.