Najave i izvješća / 27. rujna 2021.

Stručni skup za voditelje ŽSV-a učitelja i nastavnika biologije

Državni stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika biologije na kojem je sudjelovalo 37 voditelja održan je 21. rujna 2021.

Skup je započeo pozdravnim riječima ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać koja se osvrnula na važnost suradnje Agencije s voditeljima županijskih stručnih vijeća i aktualnost tema u programu skupa.

Viši savjetnik za stručne suradnike defektologe Robert Cimperman, prof., upoznao je sudionike skupa sa Smjernicama za rad s učenicima s teškoćama iuputio sudionike u način izrade individualiziranih kurikuluma. Potom su prikazana dva primjera individualiziranih kurikuluma za biologiju. Primjer za osnovnu školu izradila je i predstavila Valerija Begić, prof., a za srednju školu Sunčica Remenar, prof.

Mr. sc. Zrinka Pongrac Štimac objasnila je razliku u planu i programu te kurikulumu biologije zbog koje je ove godine potrebno u četvrtim razredima gimnazije provesti premošćivanje tih razlika. Prikazala je primjer jednog GIK-a za 4. razred te sudionike uputila na još dva pripremljena prijedloga.

Viša savjetnica za prirodu i biologiju Lydia Lugar, prof., upoznala je sudionike skupa s trenutnom provedbom projekta e-škole, a Marina Ništ, prof., s temama i problematikom koju bi trebalo obraditi na skupovima županijskih stručnih vijeća.

Posljednja tema skupa bilo je informiranje o novom Ispitnom katalogu iz biologije za državnu maturu 2021./2022. Izlaganje je održala dr. sc. Jasmina Muraja iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Evaluacija stručnog skupa pokazala je da su sudionici zadovoljni skupom te je 89% sudionika skup u cjelini procijenilo kao izvrstan. Njih 81% smatra da se teme sa skupa izvrsno mogu primijeniti u praksi, 89% procjenjuje aktualnost sadržaja najvećom ocjenom, a 72% sudionika smatra da skup ima izvrstan značaj za njihov profesionalni razvoj. Komunikaciju 83% sudionika procjenjuje izvrsnom, a 92% sudionika smatra da su imali izvrsnu priliku za iznošenje vlastitog mišljenja.

U Zagrebu 24. rujna 2021.

Voditeljice skupa: Lydia Lugar, prof. i Marina Ništ, prof.