Najave i izvješća / 4. listopada 2021.

Socijalni pedagozi usavršavali se na stručnom skupu Ukorak s vremenom

Državni stručni skup za socijalne pedagoge održan je 2. i 3. rujna 2021. na daljinu, putem ZOOM platforme, a prethodio mu je skup socijalnih pedgoga voditelja županijskih stručnih vijeća održan od 23. do 25. kolovoza, također na daljinu.

Voditelji županijskih stručnih vijeća pripremili su edukacije za šest tema u vezi s nastavom na daljinu učenicima s posebnim odgojno-obrazovnihm potrebama koje su spremne za provedbu na stručnim skupovima svih profila odgojno-obrazovnih radnika. Sve teme su predavanja interaktivnog tipa i mogu se prilagoditi manjem i većem broju sudionika, a za svaku temu je pripremljeno nekoliko predavača.

Pripreljene teme:

1. Uloga stručnih suradnika u provođenju uspješne nastave na daljinu s učenicima s teškoćama

2. Proaktivno djelovanje (škola – podržavajuće okruženje, unutarnji resursi – učenici, učitelji)

3. Uloga roditelja u provođenju uspješne nastave na daljinu za učenike s teškoćama

4. Stresori u školskom okruženju

5. Kvalitetna i učinkovita komunikacija odgojno-obrazovnih djelatnika s učenicima s većim teškoćama i njihovim roditeljima u nastavi na daljinu

6. Učinkovito obrazovanje učenika s teškoćama u uvjetima provođenja nastave na daljinu.

Edukacije pripremljenih tema prvi put su održane na skupu Ukorak s vremenom. Uz navedeno, na skupu je održan niz tema vezanih uz neposredni odgojno-obrazovni rad socijalnih pedagoga na razini selektivne prevencije te je izrađen dio socijalnopedagoške dokumentacije za socijalne pedagoge učitelje koji rade u posebnim razrednim odjelima.

Predavači su bili: doc. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, doc. dr. sc. Miranda Novak, Katarina Jelić, mag. psyh., Ana Ivančan, prof., Sonja Jarebica, prof., dr. sc. Vlatka Kovač, Sanja Radić-Bursać, prof., Katarina Sikirić Lukić, prof., Martina Dumančić-Vranješ, prof., Marija Sitar, prof., Tajana Šarić, prof., Anita Auguštanec, prof., Ivana Kelek Sabolić, prof., Dijana Lukačić, prof., Ana Fabijan, prof., Vesna Žilić, prof., Tamara Bošković, prof., Iva Ramljak, prof., Ivana Širac, prof., Ana Goršeta, prof., Gabrijela Fabijanić, prof., Marta Kokolić, prof., Kristina Ribarić, prof., Ana Trtanj, prof., i Suzana Babić, prof.

Prosječna ocjena evaluacije skupa je 4,85. Sudionici su istakli kao posebno korisno raznolikost i aktualnost tema, odlično organizirane radioničke aktivnosti i rad u malim grupama usprkos tome što je skup organiziran na daljinu, stručnost svih predavača i voditeljica radionica. Dio sudionika smatra da bi bilo bolje da je skup organiziran uživo, a nekoliko sudionika je predložilo dulje pauze ili manje zgusnut raspored te rad u tri, umjesto u dva dana.

Viša savjetnica: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.

Evaluacija

(pdf: 102,05 KB)

Preuzmi