Najave i izvješća / 18. travnja 2018.

Smjernice za oblikovanje kreativnog odgojno obrazovnog okruženja

novigradsko4_mAgencija za odgoj i obrazovanje je u sklopu redovitog usavršavanja stručnih suradnika psihologa organizirala 12. travnja 2018. godine međužupanijski stručni skup posvećen temama darovitosti i kreativnosti. Stručni skup je održan u istarskom Novigradu u vrijeme održavanja jedinstvene škole stvaralaštva Novigradsko proljeće te su se u jednom dijelu stručnog skupa uključili voditelji i organizatori Škole stvaralaštva. Sudjelovali su na predavanjima posebnog gosta s pariškog sveučilišta – izv. prof. dr. sc. Todd Lubarta, jednog od autora testa za mjerenje potencijalne kreativnosti – EPoC–a.

Voditeljica skupa je bila viša savjetnica za psihologe Vilma Bednar, a osim nje sudjelovala je i psihologinja sa dugogodišnjom praksom rada s potencijalno darovitom djecom u predškolskom odgoju – Valentina Mladinov.

U uvodnom predavanju više savjetnice sudionici su upoznati s psihološkim teorijama darovitosti koje imaju različite implikacije u odgojno-obrazovnoj praksi. Istaknuta je važnost prepoznavanja različitih vrsta darovitosti i osobina darovitih pojedinca da bi se programskim konceptima rada u sustavu prilagođavalo njihovim potrebama i poticao daljnji razvoj. Unatoč postojanju brojnih definicija i različitih teoretskih pristupa u istraživanju darovitosti, zajednička poveznica je naglašavanje uloge kreativnih procesa. U kratkom prikazu novijih pristupa kreativnosti, psihologinja Valentina Mladinov je sudionike upoznala s investicijskom teorijom kreativnosti, prema kojoj je zajedničko djelovanje individualnih i poticajnih faktora mikro i makro okoline – preduvjet kreativnosti.

U njezinu predavanju su prikazani rezultati ispitivanja resursa za rad s potencijalno darovitom djecom u predškolskim ustanovama Istarske i Primorsko-goranske županije koje su provele Sekcije psihologa za predškolski odgoj iz navedenih županija tijekom 2016. godine. Rezultati ukazuju na najučestaliji korišteni psihologijski instrumentarij za identifikaciju i praćenje potencijalno darovite djece i potrebu za doradom postojećih upitnika procjene za odgojitelje i roditelje. Naglašena je važnost uključivanja svih ključnih dionika tijekom ostvarivanja programa s potencijalno darovitom djecom i njihovo komplementarno djelovanje.

U slijedu iznesenog nadovezali su se sadržaji predavanja profesora Todd Lubarta koji je u prvom izlaganju pod nazivom Karakteristike okolina poticajnih za razvoj kreativnosti prikazao rezultate istraživanja kreativnosti u odnosu na različite pedagoške programe koja su djeca pohađala: klasični, Montessori i Freinet. Uspoređujući dobivene razlike dao je uvod u drugo opsežno istraživanje kojim je ispitivan utjecaj različitih okolinskih čimbenika na kreativnost i ponašanje pojedinca koristeći 3D virtualni svijet „Second life“. Predavanje je zaokruženo prikazom izrade Kreativnog profila ličnosti te mogućnošću korištenja tih informacija od strane mentora za njihovo uspješnije djelovanje i poticanje kreativnosti. U svom drugom predavanju pod nazivom Kreativni procesi u umjetnosti je nakon uvoda o dosadašnjim analizama psiholoških procesa koji dovode do kreativnih rješenja prikazao tijek i rezultate istraživanja „CreoPro“ provedenog u suradnji nekoliko francuskih sveučilišta. U sklopu tog istraživanja urađena je opsežna psihološka i lingvistička analiza procesa stvaranja kod visoko kreativnih stručnjaka raznih profesija, od umjetnika do inženjera. Izdvojen je model uspješnog kreativnog procesa i testiran na studentima umjetnosti koji su postigli bolje rezultate nakon usvajanja smjernica za postizanje kvalitetnijeg kreativnog procesa. Time je potvrđena važnost poticajnih odgojno-obrazovnih okruženja i odgovarajućih treninga kreativnosti za povećanje kompetencija djelatnika.

novigradsko5_mNakon iznesenih predavanja stručni skup je nastavljen radioničkim, oblikom rada. Sudionici su timskim radom u heterogenim skupinama pristupili analizi dvaju slučajeva potencijalno darovite djece predškolskog uzrasta. Pokušali su oblikovati primjeren program rada s njima na temelju osobnih iskustava i spoznaja. Nakon zajedničke rasprave i tumačenja ključnih odrednica kvalitetnog programa, u zaključnom djelu predložena struktura programa s relevantnim komponentama, sadržajno i metodički opredijeljenim. Istaknuta je važnost kontinuirane evaluacije i modifikacije implementiranog programa za rad s potencijalno darovitom djecom u funkciji njegove održivosti. Stručni skup je od strane sudionika – psihologa iz predškolskih i osnovnoškolskih ustanova ocijenjen visokom razinom i ostvario predviđene ciljeve.